Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Project of the structural design of reinforced concrete residential building with basement in Wyszków

Hubert Wachowski

Abstract

Subject of the dissertation paper is the reinforced concrete structure, with three overground levels and one level of underground parking lot. Dissertation paper was made upon the architectonic concept, which was lent by the author and the owner of the building project. Statics and reinforcement were calculated on the basis of the PN-EN and the polish PN-B norms, some drawings of the building’s elements which were calculated were also drawn. The first part of the dissertation paper was divided into the following chapters: technical description of the building, calculation of statics and strength, technical requirements relating to the building works and formal acceptance of the work completed, health and safety. Second part consists of the architectural and construction drawings. The scope the paper includes the analysis of the following elements: • slab of the first floor • beam with the constant cross-section • pole (-1, 0, +1 floors) • reinforced concrete wall • foundation slab • staircase Static calculations of the slab of the first floor, beam and the staircase were made with the Autodesk Robot Structural Analysis 2015 software. Construction drawings were made using the educational version of the AutoCAD 2014 software.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Hubert Wachowski (FCE) Hubert Wachowski,, Faculty of Civil Engineering (FCE)
Title in Polish
Projekt konstrukcji żelbetowej budynku mieszkalnego podpiwniczonego w Wyszkowie
Supervisor
Leonard Runkiewicz (FCE/ICE) Leonard Runkiewicz,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering (FCE)
Affiliation unit
The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
14-12-2016
Issue date (year)
2016
Internal identifier
DIL-4697
Reviewers
Leonard Runkiewicz (FCE/ICE) Leonard Runkiewicz,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE) Piotr Knyziak (FCE/ICE) Piotr Knyziak,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Keywords in Polish
konstrukcja żelbetowa, wymiarowanie, zbrojenie elementów konstrukcyjnych, opis techniczny, analiza statyczna.
Keywords in English
reinforced concrete structure, dimensioning, reinforcement of the structural elements, technical description, static analysis.
Abstract in Polish
Przedmiotem opracowania pracy dyplomowej inżynierskiej jest projekt żelbetowej konstrukcji części budynku przeznaczonego do celów mieszkalnych o trzech kondygnacjach nadziemnych i jednej podziemnej. Koncepcję architektoniczną zaczerpnięto od autora i właściciela projektu. Na podstawie projektu architektonicznego przeprowadzono obliczenia statyczne, dokonano zwymiarowania zbrojenia w oparciu o normy PN-EN oraz polskie normy PN-B, a także sporządzono część rysunkową wybranych elementów konstrukcyjnych. Pierwszą część pracy podzielono na działy, które zawierają odpowiednio: opis techniczny projektowanego budynku, obliczenia statyczno-wytrzymałościowe, warunki techniczne wykonania i odbioru oraz informacje BIOZ. Drugą część pracy stanowią rysunki architektoniczne i konstrukcyjne projektowanej części budynku. Zakres pracy dyplomowej obejmuje analizę następujących elementów konstrukcji: • płyty stropowej pierwszego piętra • belki o stałym przekroju • słupa przez kondygnacje -1,0,1. • ściany żelbetowej • płyty fundamentowej • schodów płytowych wraz z belkami spocznikowymi Obliczenia statyczne płyty stropowej, belki, płyty biegowej schodów oraz belek spocznikowych wykonano przy pomocy programu Autodesk Robot Structural Analysis 2015. Rysunki konstrukcyjne zostały sporządzone w wersji edukacyjnej programu AutoCAD 2014.
File
  • File: 1
    praca_inż-Wachowski_Hubert-239221.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 14525

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTecae46fb6ccb4a3886c96e8a3d1bcc38/
URN
urn:pw-repo:WUTecae46fb6ccb4a3886c96e8a3d1bcc38

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page