Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Strenght calculations for aircraft Main Landing Gear (MLG) analyzed with Finite Elements Method (FEM) on own CAD model for Bombardier Global Express 5000

Adam Kobylarz

Abstract

In work titled "Strenght calculations for aircraft Main Landing Gear (MLG) analyzed with Finite Elements Method (FEM) on own CAD model for Bombardier Global Express 5000." describes the requirements for designers before the design stage. The main purpose of the work is to perform numerical analysis for the landing plane, because that's the moment when the chassis is the most heavily loaded. The first part of the work presents the history of aviation and the most important events from the point of view of the author of the work in aviation in the world. The next stages present how the computer spatial model was build, how the dimensions needed to build the model were collected. In addition, design assumptions have been defined. the model was build based on NX software and uses the assumptions and simplyfications described in the paper. Dale presents types of loads acting on the landing gear during landing. Two cases analyzed at work, on which the MES analysis will be carried out, have been described. Received degrees of freedom are presented before making calculations, The work describes the material used for the calculation and why. Calculations were made with Ansys softwere. In the final stage of the work, photos from the results of numerical analysis and conclusions were included.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Adam Kobylarz (FPAE) Adam Kobylarz,, Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Title in Polish
Obliczenia wytrzymałościowe podwozia samolotu Bombardier Global Express 5000 wykonane metodą elementów skończonych na opracowanym osobiście modelu CAD
Supervisor
Rafał Perz (FPAE/IAAM) Rafał Perz,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Certifying unit
Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Affiliation unit
The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)
Study subject / specialization
, Mechanika i Projektowanie Maszyn
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
07-02-2019
Issue date (year)
2019
Pages
57
Internal identifier
MEL; PD-5009
Reviewers
Rafał Perz (FPAE/IAAM) Rafał Perz,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE) Marek Matyjewski (FPAE/IAAM) Marek Matyjewski,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Keywords in Polish
Podwozie, projektowanie, obliczenia wytrzymałościowe, analiza numeryczna, metoda elementów skończonych, model 3D
Keywords in English
Chassis, design, strenght calculations, numerical analysis, finite elements method, 3D model
Abstract in Polish
W pracy pod tytułem " Obliczenia wytrzymałościowe podwozia samolotu Bombardier Global Express 5000, wykonane metodą elementów skończonych na opracowanym osobiście modelu CAD." opisano wymagania stawiane przed projektantami przed etapem projektowania. Głównym założeniem pracy jest wykonanie analizy numerycznej dla samolotu lądującego, gdyż właśnie wtedy podwozie jest najbardziej obciążone. Pierwsza część pracy przedstawia historię lotnictwa oraz najważniejsze z punktu widzenia autora pracy wydarzenia w lotnictwie na świecie. Kolejne etapy prezentują jak był budowany komputerowy model przestrzenny, jak zebrane zostały wymiary potrzebne do budowy modelu. Dodatkowo zdefiniowano założenia konstrukcyjne. Model został zbudowany w oparciu o oprogramowanie NX stosują opisane w pracy założenia oraz uproszczenia. Dale przedstawiono rodzaje obciążeń działające na podwozie w trakcie lądowania. Opisano dwa przypadki przeanalizowane w pracy, na których zostanie przeprowadzona analiza MES. Przedstawiono odebrane stopnie swobody przed dokonaniem obliczeń. W pracy opisano materiał jaki zastosowano do obliczeń i dlaczego. Do obliczeń użyto oprogramowania Ansys. W końcowym etapie pracy zawarto zdjęcia z wyników analizy numerycznej oraz wnioski.
File
  • File: 1
    PRACA_INŻYNIERSKA1.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 31315

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTecad07dba2134f50b9347bcf272a2049/
URN
urn:pw-repo:WUTecad07dba2134f50b9347bcf272a2049

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page