Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Programmable short time pulses generator

Mariusz Boruc

Abstract

The aim of this work was to design, construct and test the programmable short time pulses generator. The device was made to generate pulses with short time of rising and failing edges - 75 ps, in wide range of frequency. The mechanisms of regulating the delay between two output signals should be included. The designed device should be able to communicate with PC. Additionally, useful user interface was required. The device was built and most important parameters (range of frequency, range of regulating the delay and rising (falling) time of pulse"s edges) were measured. The final results were found satisfactory.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Mariusz Boruc (FEIT/PE) Mariusz Boruc,, The Institute of Electronic Systems (FEIT/PE)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Programowalny generator impulsów o krótkich zboczach
Supervisor
Tomasz Starecki (FEIT/PE) Tomasz Starecki,, The Institute of Electronic Systems (FEIT/PE)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Electronic Systems (FEIT/PE)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Issue date (year)
2009
Internal identifier
ENSE-R.002220
Keywords in Polish
-
Keywords in English
-
Abstract in Polish
Celem pracy było opracowanie, realizacja oraz uruchomienie elektronicznego urządzenia służącego wytwarzaniu impulsów prostokątnych o krótkich zboczach. Urządzenie miało generować impulsy o czasie narastania rzędu kilkudziesięciu ps. Generator miał pracować w szerokim zakresie częstotliwości oraz posiadać dwa sygnały wyjściowe. Urządzenie powinno umożliwiać wprowadzanie regulowanego opóźnienia pomiędzy sygnałami wyjściowymi. Generator miał być wyposażony w wygodny interfejs oraz posiadać możliwość komunikacji z komputerem klasy PC. Urządzenie zostało uruchomione oraz przebadane laboratoryjnie. Zmierzono zakres częstotliwości wytwarzanych sygnałów zegarowych, zakres regulacji opóźnienia pomiędzy nimi oraz czas narastania i opadania zboczy. Otrzymana szybkość zboczy impulsów wyniosła ok. 75 ps.

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTec3a707fb8ad42aa83aab3d1cf6b4821/
URN
urn:pw-repo:WUTec3a707fb8ad42aa83aab3d1cf6b4821

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page