Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analysis of the data included in the Register of Land and Building and the Land and Mortgage Register

Klaudia Aleksandra Dołęga

Abstract

Summary In the thesis cohesion, topicality and completeness of data included in the cadastre of the real estate and in the land and mortgage register will be examined. 25 randomly chosen lands, located in the Warsaw-western district will become the object of examinations. In the thesis two fundamental public registers, known as the register of land and building and the land and mortgage register will be presented. Their characteristics, tasks and functions as well as the idea of conducting by public authorities will be shown. Furthermore, their interrelations and data dependency will be portrayed in the concept of the integrated information system about real estates. Data repeated in both registers will be subjected to the comparative analysis. Information for analysis comes from certified excerpts from the register’s of land and building Ożarów Mazowiecki District Office. The comparison to material contained in land and mortgage register will be accomplished with the help of service application called the Subsystem of Access to the Central Database of Land and Mortgage Register, made available by Justice Ministry. The verification will occur through direct comparing of data from the department I-0: “The denotation of real estate” to land extracts. Information such as: “the denotation of real estate, the number of the land and mortgage register, identification subject, the location of real estate, participation in proprietorship” will be the object of analysis. The submitted results of the accomplished analysis do not demonstrate a full cohesion between the registers, what considerably decreases their credibility.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Klaudia Aleksandra Dołęga (FGC) Klaudia Aleksandra Dołęga,, Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Title in Polish
Analiza danych zawartych w Ewidencji Gruntów i Budynków oraz Księgach Wieczystych
Supervisor
Marcin Karabin (FGC/DCLM) Marcin Karabin,, Department of Cadastre and Land Management (FGC/DCLM)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Certifying unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Affiliation unit
Department of Cadastre and Land Management (FGC/DCLM)
Study subject / specialization
, Geodezja i Kartografia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
10-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Marcin Karabin (FGC/DCLM) Marcin Karabin,, Department of Cadastre and Land Management (FGC/DCLM)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC) Józef Iwanicki (FGC/DCLM) Józef Iwanicki,, Department of Cadastre and Land Management (FGC/DCLM)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Keywords in Polish
Słowa kluczowe: ewidencja gruntów i budynków, księgi wieczyste
Keywords in English
Key words: the register of land and building, the land and mortgage register
Abstract in Polish
Streszczenie W pracy dyplomowej zbadana zostanie spójność, aktualność i kompletność danych ujętych w katastrze nieruchomości oraz w księgach wieczystych. Obiektem badań stanie się 25 nieruchomości gruntowych, wybranych w drodze losowej, położonych w powiecie warszawskim-zachodnim. W pracy przedstawione zostaną dwa fundamentalne rejestry publiczne, jakimi są ewidencja gruntów i budynków oraz księgi wieczyste. Przedstawione zostaną ich charakterystyki, zadania i funkcje oraz sposoby i idea prowadzenia przez organy administracji publicznej. Ukazane będą także ich wzajemne powiązania i zależności w ujęciu zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach. Analizie porównawczej poddane zostaną dane powtarzające się w obu rejestrach. Informacje do analizy, uzyskane w postaci skorowidzów, pochodzą z wypisów z rejestru gruntów Wydziału Ewidencji Gruntów i Budynków Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim. Porównanie z materiałem zawartym w księgach wieczystych wykonane zostanie za pomocą usługi aplikacyjnej Podsystem Dostępu do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych, udostępnionej przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Weryfikacja nastąpi poprzez bezpośrednie porównywanie danych z działu I-0: „Oznaczenie nieruchomości” oraz działu I-Sp: „Spis praw związanych z własnością” z danymi zawartymi w skorowidzach. Przedmiotem analizy będą informacje takie jak: „oznaczenie nieruchomości, numer księgi wieczystej, podmiot ewidencyjny, położenie nieruchomości, udział w prawie nieruchomości”. Przedstawione wyniki wykonanej analizy nie wykazują pełnej spójności między rejestrami, co znacznie zmniejsza ich wiarygodność.
File
  • File: 1
    Analiza_danych_zawartych_w_Ewidencji_Gruntów_i_Budynków_oraz_księgach_wieczystych.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 4831

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTec02c0b4f2fb407ebb62a69565965519/
URN
urn:pw-repo:WUTec02c0b4f2fb407ebb62a69565965519

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page