Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Design of CNC tool changer

Przemysław Tomasz Lewandowski

Abstract

This thesis is a description of the design tool magazine for CNC machines. Increasingly the machines are automated to the extent that the role of the operators are reduced to the exchange of material and head of the tool. On the market we can still meet the devices where tools are change manually. This topic was created as an attempt automize tool change process. In order to accelerate and automate the process it is necessary to design an automatic tools magazine which will be cooperate with the popular software MACH3 and give us guarantee on the versatility of the mechanism. At the beginning of the engineering work, we discuss an overview of existing automated system exchange of tools solutions used in production machines, their advantages, disadvantages and potential appliance. Based on gathered information for future implementation I choose the rotary table solution. This solution allows to reducing dimensions of the feeder and use it in more machines. In the next part on this thesis machine was check by computer FEM analysis. Aim of first simulation was show tool changer with maximum load and the most adverse situation. Next was overview expedient and adverse setup. In the following part of thesis were presented design assumptions about selected solution. Especially this chapter described the work way of the unit and its construction. Equipment has been divided into sections into order to facilitate the description of a set. The required calculations are included in the individual subsections. At the end of the work describes the operation of each electronics components, position control and read-out systems. In the thesis were included drawings of parts and components, which are necessary for the implementation as an attachment.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Przemysław Tomasz Lewandowski (FM) Przemysław Tomasz Lewandowski,, Faculty of Mechatronics (FM)
Title in Polish
Projekt magazynu narzędziowego do centrum obróbczego
Supervisor
Andrzej Skalski (FM/IMBE) Andrzej Skalski,, The Institute of Metrology and Biomedical Engineering (FM/IMBE)Faculty of Mechatronics (FM)
Certifying unit
Faculty of Mechatronics (FM)
Affiliation unit
The Institute of Metrology and Biomedical Engineering (FM/IMBE)
Study subject / specialization
, Mechatronika
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
15-12-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Andrzej Skalski (FM/IMBE) Andrzej Skalski,, The Institute of Metrology and Biomedical Engineering (FM/IMBE)Faculty of Mechatronics (FM) Daniel Janczak (FM/IMBE) Daniel Janczak,, The Institute of Metrology and Biomedical Engineering (FM/IMBE)Faculty of Mechatronics (FM)
Keywords in Polish
magazyn narzędzi, obrabiarka CNC, wymiana narzędzia
Keywords in English
tool changer, CNC machine, tool change
Abstract in Polish
W pracy zajęto się projektem magazynu narzędziowego do obrabiarek CNC. Co raz częściej maszyny są zautomatyzowane w stopniu, który rolę operatora sprowadza do zamocowania materiału i wymiany w głowicy zużytego narzędzia. Na rynku spotyka się jeszcze, urządzenia w których wymiana narzędzia (oprawa-narzędzie) odbywa się ręcznie. W celu przyspieszenia oraz automatyzacji procesu niezbędne jest zaprojektowanie automatycznego magazynu narzędziowego współpracującego z popularnym oprogramowaniem (MACH 3) oraz zagwarantowanie uniwersalność urządzenia. Na początku pracy przedstawiony został przegląd istniejących rozwiązań układów zautomatyzowanej wymiany narzędzia stosowanych w maszynach produkcyjnych, ich wady, zalety oraz potencjalne zastosowanie. Na podstawie zgromadzonych informacji do dalszej realizacji wybrano rozwiązanie układu talerzowego. Rozwiązanie to umożliwia zmniejszenie gabarytów podajnika i wykorzystanie go w większej ilości maszyn. W dalszej części pracy przedstawione zostały założenia projektowe dotyczące wybranego rozwiązania. W szczególności został opisany sposób działania urządzenia oraz jego budowa. Urządzenie zostało podzielone na sekcje tak, aby ułatwić opisanie zespołu. Wymagane obliczenia zostały zamieszczone w poszczególnych podrozdziałach. Na koniec pracy opisano działanie podzespołów elektronicznych i sterowania położeniem, oraz układy odczytu. W pracy zostały zamieszczone jako załączniki rysunki podzespołów i części koniecznych do wykonania .
File
  • File: 1
    Przemysław_Lewandowski_-_praca_inżynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 14551

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTebe6d3e8cfda4d9d8f8031d7c41155ab/
URN
urn:pw-repo:WUTebe6d3e8cfda4d9d8f8031d7c41155ab

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page