Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Pedestrian safety analysis based on traffic video recording

Michał Białomyzy

Abstract

The subject of engineering thesis is a pedestrian safety analysis based on traffic video recording. The thesis was inspired by InDev project. The aim of the work was to assess the pedestrian safety at an unsignalised pedestrian crossing. Another aim was to assess usefulness of the software and safety indicators used. The analysis was executed using the traffic conflict technique and T-Analyst software. With a help of the software the pedestrian trajectories were analysed and the Post Encroachment Time (PET) indicator calculated. Based on its value, pedestrian-vehicle encounters were classified in terms of safety. A method for assessing safety of pedestrians at crossings was also proposed. The results showed that the level of safety at the crossing is low. Having this in mind the solutions for improving safety were proposed. PET indicator was found useful in all cases except the situation where one vehicle overtook another on the crossing.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Michał Białomyzy (FCE) Michał Białomyzy,, Faculty of Civil Engineering (FCE)
Title in Polish
Analiza bezpieczeństwa pieszych na podstawie wideorejestracji ruchu
Supervisor
Piotr Szagała (FCE/IRB) Piotr Szagała,, The Institute of Roads and Bridges (FCE/IRB)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering (FCE)
Affiliation unit
The Institute of Roads and Bridges (FCE/IRB)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
08-07-2019
Issue date (year)
2019
Pages
54
Internal identifier
DIL-5219
Reviewers
Piotr Szagała (FCE/IRB) Piotr Szagała,, The Institute of Roads and Bridges (FCE/IRB)Faculty of Civil Engineering (FCE) Piotr Olszewski (FCE/IRB) Piotr Olszewski,, The Institute of Roads and Bridges (FCE/IRB)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Keywords in Polish
piesi, przejście dla pieszych, bezpieczeństwo pieszych, metoda konfliktów ruchowych, niechroniony uczestnik ruchu.
Keywords in English
pedestrian, pedestrian crossing, pedestrian safety, traffic conflict technique, vulnerable road users.
Abstract in Polish
Przedmiotem poniższej pracy inżynierskiej jest analiza bezpieczeństwa pieszych na podstawie wideorejstracji ruchu. Praca została zainspirowana projektem InDev. Celem pracy była ocena bezpieczeństwa pieszych na przejściu dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej oraz ocena przydatności użytego oprogramowania i wskaźników bezpieczeństwa. Analizę przeprowadzono metodą konfliktów ruchowych z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania T-Analyst. Przy pomocy programu analizowane były trajektorie uczestników, a następnie obliczany wskaźnik Post Encroachment Time (PET). Na jego podstawie dokonano klasyfikacji spotkań pieszy-pojazd pod względem zagrożenia oraz zaproponowano metodykę oceny bezpieczeństwa pieszych na przejściach. Otrzymane wyniki wykazały, że poziom bezpieczeństwa na badanym przejściu dla pieszych jest niski. Na tej podstawie wskazano metody poprawy bezpieczeństwa. Wskaźnik PET miał zastosowanie w większości sytuacji, oprócz sytuacji, w której następowało wyprzedzanie na pasach.
File
  • File: 1
    praca_inż-Białomyzy_Michał-276490.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 29886

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTebb6ac41797045c8862e054589199af1/
URN
urn:pw-repo:WUTebb6ac41797045c8862e054589199af1

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page