Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Division of real estate on selected examples

Iwona Wawryło

Abstract

Property division work is one of the most often surveying works. These actions make a prelude to the great investments and precedes the map for design purposes. This thesis “Division of real estate on selected examples” discuss property division regulations in administrative mode. In theoretical part, I focused on presentation of definitions related to specific thesis. Afterwards I described the procedure of property division, including legal doubts. I also focused on elaboration of technical report documentation. In practical part I discussed two examples of technical report from Wolomin County Documentation Centre of Geodesy and Cartography (pol. Powiatowy Ośrodek Geodezji i Kartografii w Wołominie). I set the thesis in the lights of obligatory law and focused on differences issued by various legal interpretation and principles unbounded with surveying practice.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Iwona Wawryło (FGC) Iwona Wawryło,, Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Title in Polish
Podziały nieruchomości na wybranych przykładach
Supervisor
Robert Łuczyński (FGC/DCLM) Robert Łuczyński,, Department of Cadastre and Land Management (FGC/DCLM)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Certifying unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Affiliation unit
Department of Cadastre and Land Management (FGC/DCLM)
Study subject / specialization
, Geodezja i Kartografia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
01-07-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Robert Łuczyński (FGC/DCLM) Robert Łuczyński,, Department of Cadastre and Land Management (FGC/DCLM)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC) Natalia Sajnóg (FGC/DCLM) Natalia Sajnóg,, Department of Cadastre and Land Management (FGC/DCLM)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Keywords in Polish
nieruchomość, podział nieruchomości, mapa z projektem podziału nieruchomości
Keywords in English
real estate, division of real estate, map with the project division of real estate
Abstract in Polish
Prace związane z podziałem nieruchomości są jednymi z najczęściej wykonywanych prac geodezyjnych. Czynności te poprzedzają zazwyczaj realizację wielkich inwestycji oraz opracowanie map do celów projektowych. Niniejsza praca „Podziały nieruchomości na wybranych przykładach” przedstawia omówienie przepisów regulujących podziały nieruchomości w trybie administracyjnym. W części teoretycznej skupiłam się na prezentacji wachlarzu definicji związanych z przedmiotem pracy. Następnie opisałam procedurę dokonywania podziałów nieruchomości, uwzględniając również wątpliwości występujące w regulacjach prawnych. Zwrócono również uwagę na omówienie dokumentacji kompletowanej w operacie technicznym. W części praktycznej omówiłam dwa przykładowe operaty techniczne z Powiatowego Ośrodka Geodezji i Kartografii w Wołominie. Prace przedstawiłam w świetle obowiązujących przepisów oraz zwróciłam uwagę na różnice wynikające z różnorodnej interpretacji regulacji prawnych oraz z niedostosowania przepisów prawnych do praktyki geodezyjnej.
File
  • File: 1
    Praca_inzynierska_Iwona_Wawrylo.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 31890

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTeb13a3ea44c04423a297780aacb59fae/
URN
urn:pw-repo:WUTeb13a3ea44c04423a297780aacb59fae

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page