Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Design of a laboratory stand for testing the quality of sowing precision seeders

Łukasz Grabowski

Abstract

The work was aimed at designing a stand for testing the quality of sowing of precision drill. The stand will allow to study the way the sections work and check with what precision this section sows the seeds of cereals in the trays located under this section. In the further part of the work are presented issues related to the concept of work and the vision of the implementation of that position. The fourth chapter presents the concept of a design solution, introduces preliminary assumptions and presents a diagram of the laboratory stand. The fifth chapter contains a project carried out in the Autodesk Inventor program, in which the following elements were developed for equipping the site. Preliminary calculations in this chapter and strength calculations of the worm gear were also carried out. The sixth chapter contains the model of the main structure of the device. The seventh chapter formulates final conclusions resulting from the work implementation process. The final part of the work presents a list of literature and a list of drawings.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Łukasz Grabowski (FCEMP) Łukasz Grabowski,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Projekt stanowiska laboratoryjnego do badań jakości wysiewu siewników precyzyjnych
Supervisor
Jerzy Pietrzyk (FCEMP/IMEn) Jerzy Pietrzyk,, Institute of Mechanical Engineering (FCEMP/IMEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Institute of Mechanical Engineering (FCEMP/IMEn)
Study subject / specialization
, Mechanika i Budowa Maszyn
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
18-06-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Jerzy Pietrzyk (FCEMP/IMEn) Jerzy Pietrzyk,, Institute of Mechanical Engineering (FCEMP/IMEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Dariusz Lodwik (FCEMP/IMEn) Dariusz Lodwik,, Institute of Mechanical Engineering (FCEMP/IMEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
siew precyzyjny, sekcja wysiewająca
Keywords in English
precision sowing, sowing section
Abstract in Polish
Praca miała na celu zaprojektowanie stanowiska do badań jakości wysiewu siewnika precyzyjnego. Stanowisko będzie umożliwiało badania sposobu funkcjonowania sekcji i sprawdzenia z jaką precyzją ta sekcja wysiewa nasiona zbóż w korytkach umieszczonych pod tą sekcją. W dalszej części pracy przedstawione zostały zagadnienia przeglądu literaturowego. W rozdziale czwartym przedstawiono koncepcję rozwiązania projektowego, sformułowano założenia wstępne i przedstawiono schemat stanowiska laboratoryjnego. Rozdział piąty zawiera projekt wykonany w programie Autodesk Inventor, w którym opracowano następujące elementy na wyposażenie tego stanowiska. Przeprowadzono również obliczenia wstępne w tym rozdziale i obliczenia wytrzymałościowe przekładni ślimakowej. Rozdział szósty zawiera model konstrukcji głównej urządzenia. W rozdziale siódmym sformułowano wnioski końcowe wynikające z realizacji pracy. W końcowej części pracy przedstawiono spis literatury oraz wykaz rysunków.
File
  • File: 1
    1107679...pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 23034

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTeb03ad0b070a46d1a83b0e9c2833017d/
URN
urn:pw-repo:WUTeb03ad0b070a46d1a83b0e9c2833017d

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page