Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Creation of informatics tools to support metallomic analysis of material samples

Mikołaj Umański

Abstract

This paper describes the creation process of a web application designed to aid metabolomic and metallomic analysis of chemical samples. The application was created in collaboration with the Faculty of Chemistry at the Warsaw University of Technology. Firstly there is provided a description of the problems that analytical chemistry encounters during metabolomic and metallomic analysis. In the beginning, the description of the scope and aim of this project is delivered. The conception of metabolomic and metallomic analysis of chemical samples and the device used to extract data from samples is described next. The following chapters contain descriptions of requirements that the application needs to fulfill. In the next part, a description of the proposed architecture and its implementation is presented. Detailed descriptions of the design procedure as well as used data structures, technologies, and testing methods are presented finally, along with an example of the application at work.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Mikołaj Umański (FEIT/ICS) Mikołaj Umański,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Tworzenie narzędzi informatycznych do wspomagania analizy metalomicznej próbek materiałowych
Supervisor
Jan Mulawka (FEIT/ICS) Jan Mulawka,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)
Study subject / specialization
, Informatyka (Computer Science)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
14-02-2019
Issue date (year)
2019
Internal identifier
38/19 (2631)
Reviewers
Piotr Wąsiewicz (FEIT/ICS) Piotr Wąsiewicz,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Jan Mulawka (FEIT/ICS) Jan Mulawka,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
aplikacja internetowa, metabolomika, metalomika, react.js, d3.js, Java, Spring Boot, Opencsv, PostgreSQL
Keywords in English
web application, metabolomics, metallomics, react.js, d3.js, Java, Spring Boot, Opencsv, PostgreSQL
Abstract in Polish
Niniejsza praca opisuje proces projektowania aplikacji internetowej mającej na celu wspomaganie analizy próbek materiałowych pod kątem zawartości metalu dla potrzeb chemii analitycznej. Aplikacja powstawała we współpracy z Katedrą Chemii Analitycznej na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej. We wstępie tej pracy znajduje się opis problemów stawianych przed chemią analityczną przy analizie metabolomicznej i metalomicznej, a także przedstawiony jest zakres i cel pracy. Następnie opisana jest koncepcja metabolomicznego i metalomicznego badania próbek a także scharakteryzowanie urządzenia używanego do analizy zebranego materiału. W dalszych częściach opisane są wymogi stawiane przed aplikacją oraz koncepcja architektury dla rozwiązania postawionego problemu oraz jej implementacja. Na końcu pracy znajduje się opis stworzonego programu, użytych struktur danych i technologii, metod testowania oraz przykład działania aplikacji.
File
  • File: 1
    PracaInzynierskaMikolajUmanski.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 32066

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTeb022145c9cb44e8b52117419db44bf5/
URN
urn:pw-repo:WUTeb022145c9cb44e8b52117419db44bf5

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page