Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The project of protection against traffic noise in a selected area of its impact

Łukasz Piotr Węgrecki

Abstract

Communication noise is an inseparable factor associated with the development of the field of transport. Due to the exploited means of communication, it becomes an unwanted side effect. As a result, its presence causes a series of harmful threats to the environment. This thesis aims to show the negative effects caused by noise if it directly affects people. The norms and legal regulations regarding noise, which are in force in Poland, are also presented. The existing methods of counteracting, on the example of acoustical barrier, have been described and characterized. The research part of the thesis consists of measurements of noise in a selected area of its impact. For this purpose, was used a high-quality measuring instrument, such as the TASCAM audio recorder. To accurately present the problem, have been elect 10 points, were located along the national road No. 42. The obtained results were analyzed and illustrated in the form of graphs using the Matlab program. Due to the permissible sound level values being exceeded, a solution was proposed in the form of noise barrier.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Łukasz Piotr Węgrecki (FT) Łukasz Piotr Węgrecki,, Faculty of Transport (FT)
Title in Polish
Projekt ochrony przed hałasem komunikacyjnym w wybranym obszarze jego oddziaływania
Supervisor
Mirosław Nader (FT/DCFTE) Mirosław Nader,, Department of Constrctions Fundamentals of Transport Equipment (FT/DCFTE)Faculty of Transport (FT)
Certifying unit
Faculty of Transport (FT)
Affiliation unit
Department of Constrctions Fundamentals of Transport Equipment (FT/DCFTE)
Study subject / specialization
, Transport
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
12-03-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Mirosław Nader (FT/DCFTE) Mirosław Nader,, Department of Constrctions Fundamentals of Transport Equipment (FT/DCFTE)Faculty of Transport (FT) Ewa Kardas-Cinal (FT/DCFTE) Ewa Kardas-Cinal,, Department of Constrctions Fundamentals of Transport Equipment (FT/DCFTE)Faculty of Transport (FT)
Keywords in Polish
ochrona przed hałasem, zagrożenie hałasem, hałas komunikacyjny, hałas drogowy, ekrany akustyczne
Keywords in English
noise protection, noise pollution, traffic noise, road noise, noise barrier
Abstract in Polish
Hałas komunikacyjny to nieodłączny czynnik związany z rozwojem dziedziny transportu. Z racji eksploatowanych środków komunikacji, staje się on niechcianym efektem ubocznym. W skutek tego jego obecność powoduje szereg szkodliwych zagrożeń dla środowiska. Niniejsza praca ma na celu ukazanie, jakie negatywne skutki wywołuje hałas, jeżeli oddziałuje bezpośrednio na człowieka. Przedstawiono również normy i regulacje prawne dotyczące hałasu, które obowiązują w Polsce. Istniejące metody przeciwdziałania, na przykładzie ekranów akustycznych, zostały opisane i scharakteryzowane. Część badawczą pracy stanowią wykonane pomiary hałasu w wybranym obszarze jego oddziaływania. Wykorzystano w tym celu wysokiej klasy przyrząd pomiarowy, jakim jest rejestrator audio firmy TASCAM. Aby dokładnie przedstawić występujący problem, przyjęto 10 punktów zlokalizowanych wzdłuż drogi krajowej nr 42. Otrzymane wyniki zostały przeanalizowane i zobrazowane w postaci wykresów za pomocą programu Matlab. Z powodu przekraczanych dopuszczalnych wartości poziomu dźwięku, w pracy zaproponowane zostało rozwiązanie, w postaci ekranów akustycznych.
File
  • File: 1
    Węgrecki.Łukasz2018_DRUK_final.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 31703

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTeaefcfdb91dc4c31b203c7f1007c693f/
URN
urn:pw-repo:WUTeaefcfdb91dc4c31b203c7f1007c693f

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page