Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Budowa aplikacji KBE do wspomagania procesu projektowania/ doboru sprzęgła podatnego palcowego

Patryk Krzysztof Ptak

Abstract

The thesis describes the implementation and using of an application compatible with Knowledge Based Engineering (KBE) technology. The chapter “Introduction” fully describes whole KBE technology with its advantages and disadvantages. There is also a description of how the clutch works and a chart with its division. In addition, the flexible coupling and all tools used at work were described. The chapter "Concept" describes the initial idea of the application and all assumptions and limitations at work. In the "Implementation”, a block diagram of the application's operation is presented. The process of its creation was described along with a description of the tools and functions used for this task. The process of model creation, spreadsheet support and application action has been shown. Then the "Practical application of the advisory system" was shown, i.e. how the user physically uses the created application to build a flexible coupling from start to finish. At the end of the work, "Conclusions" and possible further development paths are included.
Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca inżynierska
Autor
Patryk Krzysztof Ptak (WSiMR) Patryk Krzysztof Ptak Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych (WSiMR)
Tytuł w języku polskim
Budowa aplikacji KBE do wspomagania procesu projektowania/ doboru sprzęgła podatnego palcowego
Promotor
Jerzy Pokojski (WSiMR/IPBM) Jerzy Pokojski Instytut Podstaw Budowy Maszyn (WSiMR/IPBM)Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych (WSiMR)
Jednostka dyplomująca
Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych (WSiMR)
Jednostka prowadząca
Instytut Podstaw Budowy Maszyn (WSiMR/IPBM)
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
10-09-2019
Data (rok) wydania
2019
Identyfikator wewnętrzny
SIMR; D-2198
Recenzenci
Jerzy Pokojski (WSiMR/IPBM) Jerzy Pokojski Instytut Podstaw Budowy Maszyn (WSiMR/IPBM)Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych (WSiMR) Stanisław Skotnicki (WSiMR/IPBM) Stanisław Skotnicki Instytut Podstaw Budowy Maszyn (WSiMR/IPBM)Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych (WSiMR)
Słowa kluczowe w języku polskim
Knowledge Based Engineering (KBE), Sprzęgło podatne, Model, Aplikacja
Słowa kluczowe w języku angielskim
Knowledge Based Engineering (KBE), Flexible coupling, Model, Application
Streszczenie w języku polskim
Praca opisuje wykonanie i zastosowanie aplikacji zgodnej z technologią Knowledge Based Engineering (KBE). W rozdziale „Wprowadzenie” przedstawiony został pełny opis technologii KBE wraz z jej wadami i zaletami. Zawarty jest również opis jak i sama zasada działania sprzęgieł wraz z ich podziałem. Dodatkowo opisany został przypadek sprzęgła podatnego, który został wykorzystany w dalszej części pracy oraz wszystkie wyselekcjowane narzędzia wykorzystane do budowy stworzonej aplikacji. Rozdział „Koncepcja” opisuje wstępny zamysł działania aplikacji oraz wszystkie przyjęte w pracy założenia i ograniczenia. W „Implementacji” przedstawiony został schemat blokowy działania aplikacji. Opisany został proces jej tworzenia wraz z opisem wykorzystanych do tego narzędzi i funkcji. Pokazany został proces tworzenia modeli, obsługi arkusza kalkulacyjnego i działania aplikacji. Następnie pokazano „Praktyczne zastosowanie systemu doradczego”, czyli w jaki sposób użytkownik od początku do końca fizycznie wykorzystuje stworzoną aplikację do budowy sprzęgła podatnego. Na końcu pracy zawarte są „Wnioski” i możliwe dalsze drogi rozwoju aplikacji.
Plik pracy
  • Plik: 1
    Patryk_Ptak_259362.pdf
Poproś o plik WCAG
Pola lokalne
Identyfikator pracy APD: 35439

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTeacb9c462cf34bf2941a1644ffb0a5d3/
URN
urn:pw-repo:WUTeacb9c462cf34bf2941a1644ffb0a5d3

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony