Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Construction of the KBE application to support the design process / selection of the flexible finger coupling

Patryk Krzysztof Ptak

Abstract

The thesis describes the implementation and using of an application compatible with Knowledge Based Engineering (KBE) technology. The chapter “Introduction” fully describes whole KBE technology with its advantages and disadvantages. There is also a description of how the clutch works and a chart with its division. In addition, the flexible coupling and all tools used at work were described. The chapter "Concept" describes the initial idea of the application and all assumptions and limitations at work. In the "Implementation”, a block diagram of the application's operation is presented. The process of its creation was described along with a description of the tools and functions used for this task. The process of model creation, spreadsheet support and application action has been shown. Then the "Practical application of the advisory system" was shown, i.e. how the user physically uses the created application to build a flexible coupling from start to finish. At the end of the work, "Conclusions" and possible further development paths are included.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Patryk Krzysztof Ptak (FACME) Patryk Krzysztof Ptak,, Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Title in Polish
Budowa aplikacji KBE do wspomagania procesu projektowania/ doboru sprzęgła podatnego palcowego
Supervisor
Jerzy Pokojski (FACME/IMDF) Jerzy Pokojski,, Institute of Machine Design Fundamentals (FACME/IMDF)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Certifying unit
Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Affiliation unit
Institute of Machine Design Fundamentals (FACME/IMDF)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
10-09-2019
Issue date (year)
2019
Internal identifier
SIMR; D-2198
Reviewers
Jerzy Pokojski (FACME/IMDF) Jerzy Pokojski,, Institute of Machine Design Fundamentals (FACME/IMDF)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME) Stanisław Skotnicki (FACME/IMDF) Stanisław Skotnicki,, Institute of Machine Design Fundamentals (FACME/IMDF)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Keywords in Polish
Knowledge Based Engineering (KBE), Sprzęgło podatne, Model, Aplikacja
Keywords in English
Knowledge Based Engineering (KBE), Flexible coupling, Model, Application
Abstract in Polish
Praca opisuje wykonanie i zastosowanie aplikacji zgodnej z technologią Knowledge Based Engineering (KBE). W rozdziale „Wprowadzenie” przedstawiony został pełny opis technologii KBE wraz z jej wadami i zaletami. Zawarty jest również opis jak i sama zasada działania sprzęgieł wraz z ich podziałem. Dodatkowo opisany został przypadek sprzęgła podatnego, który został wykorzystany w dalszej części pracy oraz wszystkie wyselekcjowane narzędzia wykorzystane do budowy stworzonej aplikacji. Rozdział „Koncepcja” opisuje wstępny zamysł działania aplikacji oraz wszystkie przyjęte w pracy założenia i ograniczenia. W „Implementacji” przedstawiony został schemat blokowy działania aplikacji. Opisany został proces jej tworzenia wraz z opisem wykorzystanych do tego narzędzi i funkcji. Pokazany został proces tworzenia modeli, obsługi arkusza kalkulacyjnego i działania aplikacji. Następnie pokazano „Praktyczne zastosowanie systemu doradczego”, czyli w jaki sposób użytkownik od początku do końca fizycznie wykorzystuje stworzoną aplikację do budowy sprzęgła podatnego. Na końcu pracy zawarte są „Wnioski” i możliwe dalsze drogi rozwoju aplikacji.
File
  Request a WCAG compliant version
  Local fields
  Identyfikator pracy APD: 35439

  Uniform Resource Identifier
  https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTeacb9c462cf34bf2941a1644ffb0a5d3/
  URN
  urn:pw-repo:WUTeacb9c462cf34bf2941a1644ffb0a5d3

  Confirmation
  Are you sure?
  Report incorrect data on this page
  clipboard