Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The role of private entity in preservation public security

Bartłomiej Antoni Olszewski

Abstract

The topic of this paper is the role of private entity in maintaining public security. The purpose of this diploma thesis is to analyse the functioning of private security entity in ensuring safety and to evaluate the entity in the context of maintaining public security. The activities of the private security sector have been analysed on the basis of legal acts and available literature. The work presents the idea of the existence of private entities that act in the sphere of protection of persons and property. The operation of such entities as private security agencies, detective agencies, private military companies and business intelligence agencies has been analysed. In addition, the suitability of the private sector in security measures from the perspective of the national security system has been assessed. On the basis of the materials gathered, it describes the increasing role of the private security sector after 1989, taking into account the progressive process of globalisation. It also highlights the benefits and risks of engaging private entity in ensuring security. The implementation of the protection of public security is also discussed from a social perspective. Attention has been drawn to the way of planning security measures by specialised companies to protect individuals and property. The work of its scope also includes the subject of public safety activism. The possibilities and prospects for the development of interoperability of State authorities and public security services with private entity and society have been presented to create a coherent security system.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Bartłomiej Antoni Olszewski (FASS) Bartłomiej Antoni Olszewski,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
Rola podmiotów prywatnych w utrzymaniu bezpieczeństwa publicznego
Supervisor
Bolesław Kowalczyk (FASS) Bolesław Kowalczyk,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
09-07-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Bolesław Kowalczyk (FASS) Bolesław Kowalczyk,, Faculty of Administration and Social Science (FASS) Jarosław Zalewski (FASS/DASMA) Jarosław Zalewski,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
prywatne podmioty ochrony, bezpieczeństwo publiczne, utrzymanie bezpieczeństwa publicznego, ochrona osób i mienia, współpraca publiczno-prywatna, bezpieczeństwo państwa, aktywność społeczna
Keywords in English
Private security actors, public security, maintenance of public safety, protection of persons and property, public-private cooperation, state security, social activity
Abstract in Polish
Tematem pracy jest rola podmiotów prywatnych w utrzymaniu bezpieczeństwa publicznego. Celem niniejszej pracy dyplomowej jest analiza funkcjonowania prywatnych podmiotów ochrony, zajmujących się zapewnieniem bezpieczeństwa oraz próba ich oceny w kontekście utrzymania bezpieczeństwa publicznego. Działalność prywatnego sektora zajmującego się bezpieczeństwem przeanalizowano na podstawie aktów prawnych oraz dostępnej literatury. W pracy przedstawiono ideę istnienia jednostek prywatnych, które działają w sferze ochrony osób i mienia. Poddano analizie działanie takich podmiotów jak: prywatne agencje ochrony, agencje detektywistyczne, prywatne firmy wojskowe oraz agencje wywiadu biznesowego. Ponadto oceniono przydatność sektora prywatnego, w działaniach zabezpieczających z perspektywy krajowego systemu bezpieczeństwa. Na podstawie zebranych materiałów, opisano zwiększającą się rolę prywatnego sektora bezpieczeństwa po 1989 roku z uwzględnieniem, postępującego procesu globalizacji. Podkreślono również korzyści i zagrożenia wynikające z angażowania podmiotów prywatnych w zapewnienie bezpieczeństwa. Realizację ochrony bezpieczeństwa publicznego omówiona równie z perspektywy społecznej. Zwrócono uwagę na sposób planowania działań zabezpieczających przez wyspecjalizowane firmy ochrony osób i mienia. Praca swoim zakresem obejmuje również, tematykę aktywizacji społeczeństwa w zakresie bezpieczeństwa. Przedstawiono możliwości oraz perspektywy rozwoju współdziałania organów państwowych i służb bezpieczeństwa publicznego z podmiotami prywatnymi oraz społeczeństwem w celu utworzenia spójnego systemu bezpieczeństwa.
File
  • File: 1
    Bartłomiej_Olszewski_-_Praca_dyplomowa_licencjacka.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 34562

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTeab8e3deac514dcf809ce66e2d6c675c/
URN
urn:pw-repo:WUTeab8e3deac514dcf809ce66e2d6c675c

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page