Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analysis of the work of the engine lubrication system of the bus in the urban exploitation

Wojciech Maksymilian Nowak

Abstract

The aim of the thesis is analysis of thermal conditions the engine lubrication system of a city bus. Received and analyzed measurements will help determine whether the temperature of the cooling system affects early thermal degradation of the oil. The first part of the work will present circulating – pressure lubrication system , the system in which the oil is supplied to the lubricating points under pressure. Discussion of motor oils and additives. A description of the test vehicle, and more specifically the city bus MAN Lion's City G - A23 , a motor-driven MAN D 2066 LUH.48 EEV . The results of the lubricating oil in the context of accelerated wear of engine components. In the second part of the work will be described measuring apparatus, the 16-channel temperature logger WRT-16 produced by Czaki with 14 transmitters TMD-20. Then it is described how the research was carried by showing the placement of sensors on the bus and describing the duration of the test temperatures. In the last part the results are analyzed. Temperature changes for each of the sensors are shown on separate charts in bulk from a few days. Discussion of the results. After analyzing the results of the research , it was found that the recorded temperatures do not allow us to conclude that the tested structure comes to local exceedances of its value. Derivation of several hypotheses about the problem of early degradation of the oil.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Wojciech Maksymilian Nowak (FACME) Wojciech Maksymilian Nowak,, Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Title in Polish
Analiza warunków cieplnych pracy układu smarowania autobusu miejskiego
Supervisor
Stanisław Wojciech Kruczyński (FACME/IV) Stanisław Wojciech Kruczyński,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Certifying unit
Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Affiliation unit
Institute of Automotive Engineering (FACME/IV)
Study subject / specialization
, Mechanika i Budowa Maszyn
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
26-01-2016
Issue date (year)
2016
Pages
55
Reviewers
Stanisław Wojciech Kruczyński (FACME/IV) Stanisław Wojciech Kruczyński,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME) Piotr Orliński (FACME/IV) Piotr Orliński,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Keywords in Polish
Autobus miejski.Układ smarowania.Olej silnikowy.Analiza temperatury.
Keywords in English
City bus.Lubrication system.Engine oil.Temperature analysis.
Abstract in Polish
Celem pracy dyplomowej jest analiza warunków cieplnych układu smarowania silnika autobusu miejskiego. Otrzymane i przeanalizowane pomiary pozwolą stwierdzić czy temperatura układu chłodzenia ma wpływ na przedwczesną degradację termiczną oleju. W pierwszej części pracy zostanie przedstawiony układ smarowania obiegowo-ciśnieniowy, czyli układ, w którym olej doprowadzany jest do punktów smarowania pod ciśnieniem. Omówienie olejów silnikowych i ich dodatków. Opis badanego pojazdu, a dokładniej autobusu miejskiego MAN Lion’s City G-A23, napędzanego silnikiem MAN D 2066 LUH.48 EEV. Wyniki badań oleju smarnego w kontekście przyspieszonego zużywania elementów silnika. W drugiej części pracy zostanie opisana aparatura pomiarowa, czyli 16-kanałowy rejestrator temperatury WRT-16 firmy Czaki wraz z 14 przetwornikami TMD-20. Następnie został opisany sposób przeprowadzenia badań, w którym przedstawiono umieszczenie czujników w autobusie oraz opisano okres trwania badań temperatur. W ostatniej części zostanie przeprowadzona analiza otrzymanych wyników. Zmiany temperatur dla każdego z czujników zostaną przedstawione na osobnych wykresach zbiorczo z kilku dni. Omówienie wyników badań. Po przeanalizowaniu wyników badań stwierdzono, że zarejestrowane temperatury nie pozwalają stwierdzić, iż w badanej konstrukcji dochodzi do lokalnych przekroczeń jej wartości. Wyprowadzenie kilku hipotez na temat problemu przedwczesnej degradacji oleju.
File
  • File: 1
    Wojciech Nowak Praca Inżynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 9064

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTeaa00df0f97c4448a470c6802dfe8d22/
URN
urn:pw-repo:WUTeaa00df0f97c4448a470c6802dfe8d22

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page