Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Implementation of emergency navigation mechanism for the AndroMote2 platform

Rafał Jan Turkiewicz

Abstract

The following work describes an implementation of emergency navigation mechanism for the AndroMote2 platform using image analysis technique. The vehicle is equipped with a mobile device which serves as an operational unit and communication entity. Once the connection between the platform and remote control is lost, aforementioned mechanism initiates, allowing the vehicle to return to the predefined light source. In the first part of the work, the author covers technologies used in the implementation, other similar, available solutions and their comparison to authors work. and Second part contains a detailed description of the program, its flowchart, pseudocode and emphasises few functions/algorithms essential in achieving the desired result. In the end, author mentions further enhancements to the program.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Rafał Jan Turkiewicz (FEIT) Rafał Jan Turkiewicz,, The Institute of Telecommunications (FEIT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Implementacja awaryjnego systemu nawigacji dla platformy AndroMote2
Supervisor
Marcin Golański (FEIT) Marcin Golański,, The Institute of Telecommunications (FEIT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Telecommunications (FEIT)
Study subject / specialization
, Telekomunikacja (Telecommunications)
Language
(en) English
Status
Finished
Defense Date
25-09-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Marcin Golański (FEIT) Marcin Golański,, The Institute of Telecommunications (FEIT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Mariusz Mycek (FEIT) Mariusz Mycek,, The Institute of Telecommunications (FEIT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
AndroMote, OpenCV, Android, AndroidX, analiza obrazu.
Keywords in English
AndroMote, OpenCV, Android, AndroidX, image analysis.
Abstract in Polish
Poniższa praca przedstawia implementację autonomicznego mechanizmu nawigacji platformy AndroMote2 przy użyciu analizy obrazu. Pojazd jest wyposażony w telefon, który służy jako jednostka operacyjna i źródło komunikacji. W sytuacji, gdy połączenie pomiędzy platformą a urządzeniem sterującym zostanie utracone, mechanizm uruchamia się, pozwalając na samodzielny powrót do predefiniowanego źródła światła. W pierwszej części pracy, autor opisuje technologie użyte podczas implementacji, inne rozwiązania dostępne na rynku oraz ich porównanie do pracy autora. Druga część prezentuje szczegółowy opis programu, jego schemat blokowy, pseudokod oraz wyszczególnia niektóre funkcje/algorytmy niezbędne w osiągnięciu oczekiwanego rezultatu. Na zakończenie, autor sugeruje przyszłe usprawnienia programu.
File
  • File: 1
    Engineering_thesis.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 31292

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTea9324f3d7794502aa534398ff7f0e05/
URN
urn:pw-repo:WUTea9324f3d7794502aa534398ff7f0e05

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page