Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analysis of changes of the building development in 2007-2015 years on the area of the city of Radom

Martyna Gabrylewicz

Abstract

From the certain time orthophotomap is being used at many trade and scientific targets. In our times accuracy orthophotomap is an only a few cm what he is giving to the possibility of precise visual analyses, and supplementing about BDOT10k is making analyses rich for the computational part. This data is being collected in the National Geodetic and Cartographic Source made available by CODGiK. Urban planning analyses are a frequent manner of using of exchanged data area of cities and suburban areas. The gradual development of cities peculiarly is visible in analyses of the building development. At the work it showed the possibility of drawing up databases of buildings on the base orthophotomap and BDOT10k on the area of the city of Radom. At this target it recruited orthophotomap current for years 2007, 2011 and 2012 and equal pixel appropriately 0.50 m, 0.25 cm, 0.10 m. Spatial analyses were performed based on the vector layer of buildings from BDOT10k current on 2015r. As a result of transformations of data the number of the building development was received in the area of the city of Radom which the height is indicating in years 2007 - 2015.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Martyna Gabrylewicz (FGC) Martyna Gabrylewicz,, Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Title in Polish
Analiza zmian zabudowy w latach 2007-2015 na obszarze misata Radom
Supervisor
Katarzyna Osińska-Skotak (FGC/DPRSISIS) Katarzyna Osińska-Skotak,, Department of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Systems (FGC/DPRSISIS)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Certifying unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Affiliation unit
Department of Photogrammetry, Teledetection and Spatial Information Systems (FGC/DPRSISIS)
Study subject / specialization
, Geodezja i Kartografia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
06-07-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Joanna Pluto-Kossakowska (FGC/DPRSISIS) Joanna Pluto-Kossakowska,, Department of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Systems (FGC/DPRSISIS)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC) Katarzyna Osińska-Skotak (FGC/DPRSISIS) Katarzyna Osińska-Skotak,, Department of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Systems (FGC/DPRSISIS)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Keywords in Polish
BDOT10k, zmiany w zabudowie, obręb ewidencyjny, ortofotomapa
Keywords in English
BDOT10k, build-up changes, record range, orthophotomap
Abstract in Polish
Od pewnego czasu ortofotomapa wykorzystywana jest do wielu celów branżowych oraz naukowych. Współcześnie dokładność ortofotomapy wynosi zaledwie kilka cm, co daje możliwości precyzyjnych analiz wizualnych, a uzupełnienie o BDOT10k wzbogaca analizy o część obliczeniową. Dane te są gromadzone w Państwowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym udostępnianym przez CODGiK. Częstym sposobem wykorzystania wymienionych danych są analizy urbanistyczne na obszarze miast i obszarach pozamiejskich. Sukcesywny rozwój miast szczególnie widoczny jest w analizach zabudowy. W pracy pokazano możliwości opracowywania baz danych o budynkach na podstawie ortofotomapy oraz BDOT10k na przykładzie miasta Radom. Do tego celu pozyskano ortofotomapę aktualną na lata 2007, 2011 oraz 2012 i pikselu równym odpowiednio 0,50 m, 0,25 m, 0,10 m. Analizy przestrzenne zostały wykonane na podstawie wektorowej warstwy budynków z BDOT10k aktualnych na 2015r. W wyniku przekształceń danych otrzymano stan liczbowy zabudowy na obszarze miasta Radom w poszczególnych okresach, który wskazuje jej wzrost w latach 2007 – 2015.
File
  • File: 1
    Praca_inżynierska_Martyna_Gabrylewicz.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 9179

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTea72af0527464d81b07bb7396c5e9472/
URN
urn:pw-repo:WUTea72af0527464d81b07bb7396c5e9472

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page