Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Drainage project of the section of “Beli Bartóka” street in Warsaw

Rafał Kimsa

Abstract

The subject of the engineering thesis is “Drainage project of the section of “Beli Bartóka” street in Warsaw.” The main goal of the project is to takeover and manage the rainwater from the road’s surface on the section of “Bali Bartóka” street in Warsaw. It presents a technical description containing basic information on the actual state of the building object, which includes a mention of the existing ground and underground infrastructure. Calculations were made in accordance with the methods included in used resources. They allow to specify the amount of water that will be accumulated on the designated surface, assuming the parameters characterizing the area. Thanks to that, it will be possible to select appropriate draining equipment, that will prevent excessive water retention on the road’s section. For the purposes of the project, the “BIOZ” information was created, containing basic safety rules during works and Detailed Technical Specification for above-ground works and drainage installation. Project includes the following drawings: • longitudinal profile of the designed section • land development plan • projection of the designed drainage system
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Rafał Kimsa (FEE) Rafał Kimsa,, Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Title in Polish
Projekt odwodnienia odcinka ulicy Bèli Bartóka w Warszawie
Supervisor
Paweł Falaciński (FEE/DHEH) Paweł Falaciński,, Department of Hydraulic Engineering and Hydraulics (FEE/DHEH)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Certifying unit
Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Affiliation unit
Department of Hydraulic Engineering and Hydraulics (FEE/DHEH)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
05-09-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Paweł Falaciński (FEE/DHEH) Paweł Falaciński,, Department of Hydraulic Engineering and Hydraulics (FEE/DHEH)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE) Łukasz Mateusz Szarek (FEE/DHEH) Łukasz Mateusz Szarek,, Department of Hydraulic Engineering and Hydraulics (FEE/DHEH)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Keywords in Polish
projekt, odwodnienie, infrasturktura, plan zagospodarowania terenu, profil podłużny, informacja BIOZ, obiekt budowlany, sprzęt budowlany, materiały, transport, studnia, kanalizacja deszczowa, grunt,
Keywords in English
project, drainage, infrastructure, land development plan, longitudinal profile, "BIOZ" information, building object, construction equipment, materials, transport, well, rainwater drainage, ground
Abstract in Polish
Tematem poniższej pracy jest „Projekt odwodnienia odcinka ulicy Béli Bartóka w Warszawie. Celem pracy jest przejęcie i zagospodarowanie wód opadowych z powierzchni drogi na odcinku ulicy Béli Bartóka w Warszawie. W projekcie został sporządzony opis techniczny zawierający podstawowe informacje o rzeczywistym stanie obiektu budowlanego, w którego skład wchodzi między innymi wzmianka o istniejącej infrastrukturze naziemnej i podziemnej. Obliczenia zostały przeprowadzone zgodnie z metodami zawartymi w wykorzystanych materiałach. Pozwalają one na określenie ilości wody, która zostanie zgromadzona na wyznaczonej powierzchni przy założeniu parametrów charakteryzujących dany obszar terenu. Dzięki temu możemy dobrać odpowiednie urządzenia odprowadzające, które będą zapobiegać przed nadmiernym zaleganiem wód na projektowanym odcinku drogi. W celach projektowych został stworzona informacja BIOZ zawierająca podstawowe informacje na temat bezpieczeństwa podczas wykonywanych robót oraz Szczegółowa Specyfikacja Techniczna dotycząca robót ziemnych oraz montażu kanalizacji odwodnieniowej Praca zawiera następujące rysunki: • profil podłużny projektowanego odcinka • plan zagospodarowania terenu • rzut projektowanej kanalizacji odwodnieniowej
File
  • File: 1
    277722_-_Rafał_Kimsa_-_Projekt_odwodnienia_odcinka_ulicy_Béli_Bartóka_w_Warszawie.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 32781

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTea62cd48b41a43d7aa20fd7a070b9862/
URN
urn:pw-repo:WUTea62cd48b41a43d7aa20fd7a070b9862

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page