Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analysis of the Gąbin municipality in the aspect of budgetary revenue and expenditure in the years 2015-2018

Patryk Gadaliński

Abstract

The purpose of this work is to conduct and present a structural and financial analysis of the Gąbin municipality in the years 2015-2018. According to the subject of work, a strong emphasis was placed on the analysis of revenue and expenditure in the years 2015-2018, as well as on the presentation of theoretical issues related to local government finances. The present thesis is composed of three chapters. In the first part, based on the literature, the basic issues of local government are presented, as well as the tasks and functions aimed at satisfying the needs of the local government community. The second, fundamental part of the work, was devoted to explaining what a municipal budget is, explaining the financial aspects of local government and where does the commune draws its revenue from and what it is used for. The last, third chapter of the work is a research chapter and contains a structural and financial analysis of the Gąbin commune in the years 2015-2018, as well as the initial characteristics of the Gąbin municipality.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Patryk Gadaliński (CESS) Patryk Gadaliński,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Title in Polish
Analiza Gminy Gąbin w aspekcie dochodów i wydatków budżetowych w latach 2015-2018
Supervisor
Agnieszka Krzętowska (CESS) Agnieszka Krzętowska,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Certifying unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Affiliation unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Study subject / specialization
, Ekonomia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
29-11-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Eugeniusz Kwiatkowski (CESS) Eugeniusz Kwiatkowski,, College of Economics and Social Sciences (CESS) Agnieszka Krzętowska (CESS) Agnieszka Krzętowska,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Keywords in Polish
Analiza, Dochody, Wydatki, Gmina, Budżet
Keywords in English
Analysis, Revenue, Expenditure, Municipality, Budget
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy jest przeprowadzenie i przedstawienie analizy strukturalno-finansowej gminy Gąbin w latach 2015-2018. Ze względu na tematykę pracy, duży nacisk został położony na analizę dochodów i wydatków w latach 2015-2018, jak również na przedstawienie teoretycznych zagadnień związanych z finansami samorządu terytorialnego. Praca składa się z trzech rozdziałów. W części pierwszej w oparciu o literaturę przedstawiono podstawowe zagadnienia samorządu terytorialnego, a także jakie pełni zadania i funkcję mające na celu zaspokajaniu potrzeb wspólnoty samorządowej. Druga, zasadnicza część pracy poświęcona została na przybliżeniu czym jest budżet gminy, wyjaśnieniu finansowych aspektów samorządu terytorialnego oraz skąd gmina czerpie swoje dochody i na co je przeznacza. Ostatni, trzeci rozdział pracy jest rozdziałem badawczym i zawiera analizę strukturalno-finansową gminy Gąbin w latach 2015-2018, a także wstępną charakterystykę gminy Gąbin.
File
  • File: 1
    286242_lic_ek.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 30540

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTea2e709bf2ef4708a6ea7ac1324f864d/
URN
urn:pw-repo:WUTea2e709bf2ef4708a6ea7ac1324f864d

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page