Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Presidential right of reprieve applied by the President Lech Kaczyński

Weronika Medak

Abstract

In this paper, subject of the polish right of reprieve applied by the President Lech Kaczyński in 2005-2010 is described. In order to present institution of the right of reprieve in the first part, definition of the right of reprieve is presented, a short historical overview and legal conditions which are intended to indicate a legal regulations which normalize this constitutional prerogative of the President of the Republic of Poland are included. In the next part, legal procedures of the right of reprieve applied by the President Lech Kaczyński are included. General characteristics and a list of pardon requests are described. In the last part, examples of pardons applied by President Lech Kaczyński are given.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Weronika Medak (FASS) Weronika Medak,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
Prezydenckie prawo łaski stosowane przez Prezydenta Lecha Kaczyńskiego
Supervisor
Jacek Połowianiuk (FASS/DALPP) Jacek Połowianiuk,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
04-07-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Sylwia Arasiewicz-Dulnik (FASS/DPELEP) Sylwia Arasiewicz-Dulnik,, Department of Public Economic Law and Economic Policy (FASS/DPELEP)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Jacek Połowianiuk (FASS/DALPP) Jacek Połowianiuk,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
Prawo łaski, ułaskawienie, akt łaski, kara, konstytucja, prezydent, prerogatywa, Lech Kaczyński
Keywords in English
Right of reprieve, pardon, act of clemency, penalty, constitution, president, prerogative, Lech Kaczyński
Abstract in Polish
W tej pracy przedstawiony został temat polskiego prawa łaski stosowanego przez Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w latach 2005-2010. W pierwszej części pracy w celu przedstawienia instytucji prawa łaski została wyjaśniona definicja prawa łaski, zawarty został krótki zarys historyczny oraz prawne uwarunkowania mające na celu wskazanie unormowań prawnych, które regulują tę konstytucyjną prerogatywę Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W kolejnej części zawarte zostały prawne procedury aktu łaski stosowanego przez Lecha Kaczyńskiego oraz opisana została ogólna charakterystyka i zestawienie próśb o ułaskawienie. W ostatniej części pracy podane zostały przykłady ułaskawień dokonanych przez Lecha Kaczyńskiego.
File
  • File: 1
    Praca_licencjacka.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 34617

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTea280a621a584270a2a7e893a7a67630/
URN
urn:pw-repo:WUTea280a621a584270a2a7e893a7a67630

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page