Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The experimental research of a scaled model of an autogyro

Karolina Maria Mrula

Abstract

The subject of the Engineering Thesis is the experimental research of a scaled model of an autogyro. These studies are part of the project named "A light rotorcraft safety system". The thesis describes a methodology of actions leading to the tests of a parachute safety system (PSS) on the scaled model of an autogyro. This system, used in the event of an autogyro failure, reduces the risk of breaking the structure. For this purpose, there is a parachute located above the rotor. The technical data of the selected model has been determined in the thesis. There have been presented developed variants of PSS based on using the pyrotechnical elements. The thesis also includes a characterized technology of manufacturing the blades, which is necessary to ensure the model availability for further tests in the event of rotor damage. The calculations have been done to determine the acceptable positions of the center of mass of the gyroplane model in various test configurations. In the last stage the process of PSS tests and the results obtained have been documented. The conducted research and the analysis of the results will form the basis for the parachute safety system adaptation to a full-size autogyro.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Karolina Maria Mrula (FPAE) Karolina Maria Mrula,, Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Title in Polish
Badania doświadczalne modelu skalowanego wiatrakowca
Supervisor
Mirosław Rodzewicz (FPAE/IAAM) Mirosław Rodzewicz,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Certifying unit
Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Affiliation unit
The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)
Study subject / specialization
, Lotnictwo i Kosmonautyka
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
12-02-2016
Issue date (year)
2016
Pages
93
Internal identifier
MEL; PD-3544
Reviewers
Mirosław Rodzewicz (FPAE/IAAM) Mirosław Rodzewicz,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE) Dominik Głowacki (FPAE/IAAM) Dominik Głowacki,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Keywords in Polish
wiatrakowiec, model skalowany, spadochronowy system bezpieczeństwa
Keywords in English
autogyro, scaled model, parachute safety system
Abstract in Polish
Tematem podjętym w pracy są badania doświadczalne skalowanego modelu wiatrakowca. Badania te stanowią część projektu „System bezpieczeństwa lekkich wiropłatów”. Praca opisuje metodykę działań prowadzących do przeprowadzenia prób spadochronowego systemu bezpieczeństwa (SSB) na modelu skalowanym wiatrakowca. System ten zastosowany w przypadku niesprawności wiatrakowca ma obniżyć ryzyko rozbicia konstrukcji. Do tego celu wykorzystywany jest spadochron, umieszczony nad wirnikiem. W pracy określone zostały dane techniczne wybranego modelu. Przedstawiono opracowane warianty SSB, bazujące na wykorzystaniu elementów pirotechnicznych. Scharakteryzowano opanowaną technologię wytwarzania łopat, konieczną do zapewnienia gotowości modelu dalszych prób w razie uszkodzenia wirnika. Wykonano obliczenia pozwalające na ustalenie dopuszczalnych położeń środka masy modelu wiatrakowca w różnych testowanych konfiguracjach. W ostatnim etapie udokumentowano przebieg prób SSB oraz otrzymane rezultaty. Przeprowadzone badania i analiza uzyskanych wyników staną się podstawą dostosowania spadochronowego systemu bezpieczeństwa do pełnowymiarowego wiatrakowca.
File
  • File: 1
    Praca inżynierska - Karolina Mrula.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 9166

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTea1af2387a564b1d9ffd8756d0059a19/
URN
urn:pw-repo:WUTea1af2387a564b1d9ffd8756d0059a19

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page