Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Koncepcja zagospodarowania przestrzennego fragmentu dzielnicy Bukowiec w Legionowie

Zuzanna Sawicka

Abstract

The subject of the engineering thesis is the concept of the spatial development of the part of the Bukowiec district in Legionowo. The main goal is to create an urban project that provides coherence of the subject area with the surrounding buildings and the nearby railway station. The first part of this work is focused on the general characteristics of the Legionowo city and its importance in relation to neighboring communities. It also provides an overview of the most important strategic documents of the city. The next stage of the theoretical and analytical part concerns the characteristics of the area of the study, which includes its location, planning determinants and a number of connections of the area with the surroundings. This part has been completed with a functional inventory of the study area. After familiarizing with analysis results, the conclusions allowed to create a spatial development concept, which is included in the design part. This part contains the main assumptions of the concept, its detailed description and also financial analysis of the investment.
Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca inżynierska
Autor
Zuzanna Sawicka (WGiK) Zuzanna Sawicka Wydział Geodezji i Kartografii (WGiK)
Tytuł w języku polskim
Koncepcja zagospodarowania przestrzennego fragmentu dzielnicy Bukowiec w Legionowie
Promotor
Małgorzata Barbara Havel (WGiK/ZGPNŚP) Małgorzata Barbara Havel Zakład Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym (WGiK/ZGPNŚP)Wydział Geodezji i Kartografii (WGiK)
Jednostka dyplomująca
Wydział Geodezji i Kartografii (WGiK)
Jednostka prowadząca
Katedra Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym (WGiK/ZGPNŚP)
Kierunek / specjalność studiów
, Gospodarka Przestrzenna
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
05-02-2019
Data (rok) wydania
2019
Recenzenci
Małgorzata Barbara Havel (WGiK/ZGPNŚP) Małgorzata Barbara Havel Zakład Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym (WGiK/ZGPNŚP)Wydział Geodezji i Kartografii (WGiK) Wojciech Bartoszczuk (WGiK/ZGPNŚP) Wojciech Bartoszczuk Zakład Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym (WGiK/ZGPNŚP)Wydział Geodezji i Kartografii (WGiK)
Słowa kluczowe w języku polskim
koncepcja zagospodarowania przestrzennego, Legionowo, Bukowiec, zabudowa mieszkaniowa, ład przestrzenny
Słowa kluczowe w języku angielskim
spatial development concept, Legionowo, Bukowiec, housing development, spatial order
Streszczenie w języku polskim
Praca inżynierska dotyczy koncepcji zagospodarowania przestrzennego fragmentu dzielnicy Bukowiec w Legionowie. Jej celem jest stworzenie projektu zagospodarowania przestrzennego, który zapewni spójność przedmiotowego terenu z otaczającą go zabudową oraz pobliskim dworcem kolejowym. Praca podzielona jest na dwie części tematyczne. Część teoretyczno-analityczna skupia się na ogólnej charakterystyce gminy i miasta Legionowo oraz jego znaczeniu w stosunku do sąsiednich gmin, a także stanowi przegląd najważniejszych dokumentów strategicznych miasta. Dalszy etap części teoretyczno-analitycznej dotyczy charakterystyki terenu opracowania, która obejmuje jego lokalizację, uwarunkowania planistyczne oraz szereg powiązań terenu z otoczeniem. Niniejsza część zakończona została inwentaryzacją funkcjonalną terenu opracowania. Przeprowadzone analizy pozwoliły na stworzenie koncepcji zagospodarowania przestrzennego, która zawarta jest w części projektowej. Znajdują się w niej główne założenia koncepcji, jej szczegółowy opis, a także analiza finansowa inwestycji.
Plik pracy
  • Plik: 1
    274876_inz.pdf
Poproś o plik WCAG
Pola lokalne
Identyfikator pracy APD: 27265

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTea0295e8da914362a549339441c7d112/
URN
urn:pw-repo:WUTea0295e8da914362a549339441c7d112

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony