Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The concept of the spatial development of a part of the Bukowiec district in Legionowo

Zuzanna Sawicka

Abstract

The subject of the engineering thesis is the concept of the spatial development of the part of the Bukowiec district in Legionowo. The main goal is to create an urban project that provides coherence of the subject area with the surrounding buildings and the nearby railway station. The first part of this work is focused on the general characteristics of the Legionowo city and its importance in relation to neighboring communities. It also provides an overview of the most important strategic documents of the city. The next stage of the theoretical and analytical part concerns the characteristics of the area of the study, which includes its location, planning determinants and a number of connections of the area with the surroundings. This part has been completed with a functional inventory of the study area. After familiarizing with analysis results, the conclusions allowed to create a spatial development concept, which is included in the design part. This part contains the main assumptions of the concept, its detailed description and also financial analysis of the investment.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Zuzanna Sawicka (FGC) Zuzanna Sawicka,, Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Title in Polish
Koncepcja zagospodarowania przestrzennego fragmentu dzielnicy Bukowiec w Legionowie
Supervisor
Małgorzata Barbara Havel (FGC/DSMES) Małgorzata Barbara Havel,, Department of Spatial Management and Environmental Science (FGC/DSMES)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Certifying unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Affiliation unit
Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/DSMES)
Study subject / specialization
, Gospodarka Przestrzenna
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
05-02-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Małgorzata Barbara Havel (FGC/DSMES) Małgorzata Barbara Havel,, Department of Spatial Management and Environmental Science (FGC/DSMES)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC) Wojciech Bartoszczuk (FGC/DSMES) Wojciech Bartoszczuk,, Department of Spatial Management and Environmental Science (FGC/DSMES)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Keywords in Polish
koncepcja zagospodarowania przestrzennego, Legionowo, Bukowiec, zabudowa mieszkaniowa, ład przestrzenny
Keywords in English
spatial development concept, Legionowo, Bukowiec, housing development, spatial order
Abstract in Polish
Praca inżynierska dotyczy koncepcji zagospodarowania przestrzennego fragmentu dzielnicy Bukowiec w Legionowie. Jej celem jest stworzenie projektu zagospodarowania przestrzennego, który zapewni spójność przedmiotowego terenu z otaczającą go zabudową oraz pobliskim dworcem kolejowym. Praca podzielona jest na dwie części tematyczne. Część teoretyczno-analityczna skupia się na ogólnej charakterystyce gminy i miasta Legionowo oraz jego znaczeniu w stosunku do sąsiednich gmin, a także stanowi przegląd najważniejszych dokumentów strategicznych miasta. Dalszy etap części teoretyczno-analitycznej dotyczy charakterystyki terenu opracowania, która obejmuje jego lokalizację, uwarunkowania planistyczne oraz szereg powiązań terenu z otoczeniem. Niniejsza część zakończona została inwentaryzacją funkcjonalną terenu opracowania. Przeprowadzone analizy pozwoliły na stworzenie koncepcji zagospodarowania przestrzennego, która zawarta jest w części projektowej. Znajdują się w niej główne założenia koncepcji, jej szczegółowy opis, a także analiza finansowa inwestycji.
File
  • File: 1
    274876_inz.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 27265

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTea0295e8da914362a549339441c7d112/
URN
urn:pw-repo:WUTea0295e8da914362a549339441c7d112

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page