Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Evaluation of hemp-lime composite as a sustainable material

Marianna Antonina Ciepiela

Abstract

The paper is a reflection upon hemp-lime composite and its position in sustainable building industry as an insulating layer in a wall partition. The paper refers to physical and mechanical properties of the material on the basis of values obtained in own research and included in literature. Issues related to the sourcing of raw materials, production of composite mix, construction of a wall barrier with the use of the composite and utilization of the material after the end of its life cycle in the building were also discussed. Information about the availability of raw materials, the level of carbon dioxide emission during the production of composite components and the possibility of reducing energy consumption in a building with increased energy efficiency were used. The advantages and disadvantages of the material were considered, taking into account the physical and economic parameters of other insulating materials used in wall partitions.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Marianna Antonina Ciepiela (FCE) Marianna Antonina Ciepiela,, Faculty of Civil Engineering (FCE)
Title in Polish
Ocena kompozytu konopno - wapiennego jako materiału zrównoważonego
Supervisor
Piotr Paweł Woyciechowski (FCE/ICE) Piotr Paweł Woyciechowski,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering (FCE)
Affiliation unit
The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
11-12-2019
Issue date (year)
2019
Pages
77
Internal identifier
DIL-5720
Reviewers
Piotr Paweł Woyciechowski (FCE/ICE) Piotr Paweł Woyciechowski,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE) Kamil Załęgowski (FCE/ICE) Kamil Załęgowski,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Keywords in Polish
kompozyt konopno-wapienny, konopie włókniste, spoiwo wapienne, termoizolacja, współczynnik przewodzenia ciepła, paroprzepuszczalność, efektywność energetyczna, zrównoważone budownictwo
Keywords in English
hemp-lime composite, fibrous hemp, limestone binder, thermal insulation, thermal conductivity, vapour permeability, energy efficiency, sustainable building industry
Abstract in Polish
Praca jest rozważaniem na temat kompozytu konopno-wapiennego i jego pozycji w budownictwie zrównoważonym, jako warstwy izolacyjnej w przegrodzie ściennej. W treści pracy odniesiono się do fizyczno-mechanicznych cech materiału, na podstawie wartości otrzymanych w badaniach własnych oraz zawartych w literaturze. Poruszono również kwestie związane z pozyskiwaniem surowców, produkcją mieszanki kompozytowej, wykonaniem przegrody ściennej z udziałem kompozytu oraz utylizacją materiału, po zakończeniu cyklu życia w budynku. Wykorzystano informacje na temat dostępności surowców, poziomu emisji dwutlenku węgla podczas produkcji składników kompozytu oraz możliwości ograniczenia zużycia energii w budynku o zwiększonej efektywności energetycznej. Rozpatrzono zalety oraz wady materiału, mając na uwadze parametry fizyczne i ekonomiczne innych, stosowanych w przegrodach ściennych, materiałów izolacyjnych.
File
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 30980

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTe9cc270a712f429d9055c954a498c7a3/
URN
urn:pw-repo:WUTe9cc270a712f429d9055c954a498c7a3

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page