Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analysis of the possibility of using chemical polymeric waste materials

Agnieszka Kalinowska

Abstract

The aim of the study was to make a critical review of the possibilities of recycling waste plastic and polymer containing polyesters, polyurethanes and polyamides in the municipal waste stream. Particular attention has been paid to clothing waste ( clothes and shoes). The scope of work included the theoretical part. In the first section chosen plastics were characterise. It discussed also the history of the method of obtaining and use of polyurethane plastics, polyester and polyamide. The second chapter is devoted to the structure of the waste. It shows the types of waste on landfill sites. It discussed the types of plastic waste, and described the problem and types of textile waste. The third chapter analyzes the methods used. There the mechanical, energy, raw materials and recycling were discussed. Particular attention was given to the methods of chemical recycling. There the possibilities of waste management of polyester, polyamide and polyurethane as a result of the reaction of glycolysis, hydrolysis and alcoholysis were shown. In conclusion, it was found that virtually all of the recycling methods discussed earlier can be used in the secondary use of waste. The biggest potential for development has, however, chemical recycling. Unfortunately the universal methods of hydrolysis or solvolisis fabrics of synthetic fibres has not been developed. For now we need to adjust them individually for a specific range of fabrics. Chemical recycling of textiles should be developed in the direction of methods that allow us to keep the degradation of fabrics without initial segregation.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Agnieszka Kalinowska (FCEMP) Agnieszka Kalinowska,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Analiza możliwości chemicznego wykorzystania odpadów tworzyw polimerowych
Supervisor
Jacek Kijeński (FCEMP/IC) Jacek Kijeński,, The Institute of Chemistry (FCEMP/IC)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
The Institute of Chemistry (FCEMP/IC)
Study subject / specialization
, Technologia Chemiczna
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
30-05-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Jacek Kijeński (FCEMP/IC) Jacek Kijeński,, The Institute of Chemistry (FCEMP/IC)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Aneta Lorek (FCEMP/IC) Aneta Lorek,, The Institute of Chemistry (FCEMP/IC)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
włókna, tworzywa sztuczne, odpady, recykling, tkaniny
Keywords in English
fibres, plastics, waste, recycling, textiles
Abstract in Polish
Celem pracy było dokonanie krytycznego przeglądu możliwości wtórnego wykorzystania odpadów tworzyw polimerowych, zawierających poliestry, poliuretany i poliamidy znajdujących się w strumieniu odpadów komunalnych. Szczególną uwagę zwrócono na odpady odzieżowe (ubrania i buty). Zakres pracy obejmował część teoretyczną. W rozdziale pierwszym scharakteryzowano wybrane tworzywa sztuczne. Omówiono historię powstawania, metody otrzymywania, a także zastosowanie tworzyw poliuretanowych, poliestrowych i poliamidowych. Rozdział drugi został poświęcony strukturze odpadów. Przedstawiono w nim rodzaje odpadów występujących na wysypiskach śmieci. Omówiono rodzaje odpadów z tworzyw sztucznych oraz scharakteryzowano problem i rodzaje odpadów włókienniczych. W rozdziale trzecim przeanalizowano stosowane metody recyklingu. Omówiono recykling mechaniczny, energetyczny i surowcowy. Szczególną uwagę poświęcono metodom recyklingu chemicznego. Przedstawiono możliwości zagospodarowania odpadów poliestrowych, poliamidowych i poliuretanowych w wyniku reakcji glikolizy, alkoholizy i hydrolizy. W posumowaniu stwierdzono że, praktycznie wszystkie metody recyklingu omówione wcześniej mogą znaleźć zastosowanie we wtórnym wykorzystaniu odpadów odzieżowych. Największy potencjał rozwojowy posiada jednak recykling chemiczny. Niestety nie opracowano jeszcze uniwersalnych metod hydrolizy bądź solwolizy tkanin z włókien syntetycznych, przynajmniej na razie trzeba je indywidualnie dostosowywać dla określonego asortymentu tkanin. Recykling chemiczny tkanin powinien być rozwiany w kierunku metod, które pozwolą na poddawanie degradacji tkanin bez wstępnej segregacji.
File
  • File: 1
    253871_praca_dyplomowa.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 8137

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTe9925d6187844d3482a38410394212aa/
URN
urn:pw-repo:WUTe9925d6187844d3482a38410394212aa

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page