Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Project of multifunctional heat substation for a school building

Marcin Chyczewski

Abstract

The object and purpose of engineering is the design node heating, supporting the old part of the school building. Currently, for providing heat and hot water it is the responsibility of the old node, located in a poor state of repair. In the theoretical part of the study presents a number of issues related to the project node and the general of district heating. The second part of the work was devoted to the design of the node heating. Describes the status quo and the solutions applied. There have been also a selection of heat exchangers, one for central heating, two for hot water. With the newly designed solution old part of the building of the School of Building No. 1 in Plock supported will be a modern, technically efficient thermal node, which will result in a reduction in energy consumption.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Marcin Chyczewski (FCEMP) Marcin Chyczewski,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Projekt węzła cieplnego wielofunkcyjnego dla budynku szkoły
Supervisor
Jan Ircha (FCEMP/ICEn) Jan Ircha,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
06-07-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Jan Ircha (FCEMP/ICEn) Jan Ircha,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Aneta Krajewska (FCEMP/ICEn) Aneta Krajewska,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
węzły cieplne, wymiennik ciepła, ocena stanu technicznego, instalacja ciepłej wody użytkowej, instalacja centralnego ogrzewania
Keywords in English
heating substations, heat exchangers, evaluation of technical condition, installation of hot water, central heating
Abstract in Polish
Przedmiotem i celem pracy inżynierskiej jest projekt węzła ciepłowniczego, obsługującego starą część budynku szkoły. Obecnie za dostarczanie ciepła i ciepłej wody użytkowej odpowiedzialny jest stary węzeł, znajdujący się w złym stanie technicznym. W części teoretycznej pracy przedstawiono szereg zagadnień związanych z projektem węzła oraz ogólnie pojętym ciepłownictwem. Druga część pracy poświęcona została zaprojektowaniu węzła ciepłowniczego. Opisano stan istniejący oraz zastosowane rozwiązania. Dokonano tu również doboru wymienników, jednego dla potrzeb centralnego ogrzewania, dwóch dla ciepłej wody użytkowej. Dzięki nowo zaprojektowanemu rozwiązaniu stara cześć budynku Zespołu Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku obsługiwana będzie nowoczesnym, sprawnym technicznie węzłem cieplnym, co skutkować będzie zmniejszeniem zużycia energii.
File
  • File: 1
    253805_praca_dyplomowa gotowa 1.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 11597

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTe98567b0df2447339d2a8483ea28dd11/
URN
urn:pw-repo:WUTe98567b0df2447339d2a8483ea28dd11

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page