Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The Forms of financing investment in the company as an example SABA company in 2010-2012 years

Joanna Żółtowska

Abstract

The aim of this thesis is to present a business in the company, which is investing. The main aim of the company is to maximize the income of the owners, resulting is increase in the market value of the company. The work is based on the example of SABA company, which thanks to investment activity has become one of the largest companies in Poland, engaged in the production of adhesive tapes. Using the economic literature, I tried to introduce the idea of investment and sources of financing. Using source book "Tangible fixed assets" and "Depreciation Property and Investments in Finance Companies' J. Iwin and Z. Niedzielski, we can find valuable informations. In this chapter I would like to show topic EU grant and the application and use them in practice, by means of various procedures and issues presented by Tomasz Rzychoń in the book "Grants for Investments". I tried to bring basic information about the company and history of the company. I show the full range of products offered by the company, and numerous awards for the product quality and professionalism. In the last part of the thesis I would like to introduce financing of investments in company funds from current business as well as third party funds per 2010-2012. The company thanks to systematic investing, both from its own resources and foreign, formed a high position in the market.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Joanna Żółtowska (CESS) Joanna Żółtowska,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Title in Polish
Finansowanie działalności inwestycyjnej na przykładzie firmy SABA Sp. z o.o
Supervisor
Piotr Urbanek (CESS) Piotr Urbanek,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Certifying unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Affiliation unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Study subject / specialization
, Ekonomia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
11-10-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Paweł Neumann (CESS) Paweł Neumann,, College of Economics and Social Sciences (CESS) Piotr Urbanek (CESS) Piotr Urbanek,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Keywords in Polish
inwestowanie, finansowanie, przedsiębiorstwo
Keywords in English
investing, financing, business
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy licencjackiej jest przedstawienie działalności gospodarczej w przedsiębiorstwie, którym jest inwestowanie. Podstawowym celem przedsiębiorstwa jest maksymalizacja dochodów właścicieli, co skutkuje zwiększeniem wartości rynkowej firmy. Praca oparta jest na przykładzie firmy SABA sp.z o.o., która dzięki działalności inwestycyjnej stała się jedną z największych firm w Polsce, zajmującą się produkcją taśm samoprzylepnych. Za pomocą literatury ekonomicznej, starałam się przedstawić ideę inwestycji i źródeł ich finansowania. Korzystając ze źródeł książkowych „Rzeczowy Majątek Trwały” „Amortyzacja i Inwestycje Rzeczowe w Finansach Przedsiębiorstw’’ J. Iwina i Z. Niedzielskiego, możemy znaleźć cenne informacje dotyczące tematu mojej pracy. W tym rozdziale poruszam również temat dotacji unijnych oraz zastosowanie i wykorzystanie ich w praktyce, za pomocą poszczególnych procedur oraz zagadnień przedstawionych przez Tomasza Rzychonia w książce „Dotacje na Inwestycje”. Starałam przybliżyć się podstawowe informacje dotyczące przedsiębiorstwa jak i jego historię. Przedstawiłam również pełna gamę produktów oferowanych przez spółkę, oraz liczne nagrody przyznawane między innymi za jakość produktu jak i profesjonalizm firmy. W ostatniej części pracy zajmuję się finansowaniem inwestycji w firmie środkami pochodzącymi z bieżącej działalności firmy jak i ze środków obcych przypadających na lata 2010-2012. Firma dzięki systematycznemu inwestowaniu, zarówno ze środków własnych jak i obcych, ukształtowała wysoką pozycje na rynku.
File
  • File: 1
    PracaDyplomowa.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 2817

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTe975ad17792f4ba48ef9cbc3ef24ac0b/
URN
urn:pw-repo:WUTe975ad17792f4ba48ef9cbc3ef24ac0b

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page