Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The application of Hough Transform for the computer-aided analysis of sport games

Mia Sandra Nicole Siemon

Abstract

Demand and requirements regarding analytical calculations become larger and larger, in a world, in which the process of digitalization is reaching nearly every area of our lives. Especially in the field of sport games the request for computer edit analysis and image processing continues growing. Here, one of the most challenging and essential tasks is constituted by the detection of geometric features (linear, circular, etc.) in digital images. Hough transform, is nowadays still considered one of the most commonly used methods in computer vision. It is able of efficiently identifying relevant lines and circles in the image in order to later on use them for the purpose of further evaluation of the image and decision-making processes. The aim of this thesis is to evaluate and introduce the necessary foundation which would make it possible to develop such a decision-making process based on pattern recognition using Hough transform. The examplary team sport chosen for the purpose of direct application and demonstrations is volleyball.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Mia Sandra Nicole Siemon (FEIT) Mia Sandra Nicole Siemon,, Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Zastosowanie Transformacji Hough'a do wspomaganej komputerowo analizy gier sportowych
Supervisor
Stanisław Jankowski (FEIT/PE) Stanisław Jankowski,, The Institute of Electronic Systems (FEIT/PE)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Electronic Systems (FEIT/PE)
Study subject / specialization
, Informatyka (Computer Science)
Language
(en) English
Status
Finished
Defense Date
27-06-2016
Issue date (year)
2016
Internal identifier
80/16 (2194)
Reviewers
Stanisław Jankowski (FEIT/PE) Stanisław Jankowski,, The Institute of Electronic Systems (FEIT/PE)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Zbigniew Szymański (FEIT/ICS) Zbigniew Szymański,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
Transformacja Hough’a, rozpoznawanie obrazu, analiza gier sportowych
Keywords in English
Hough transform, Computer-aided analysis of sport games, Pattern recognition
Abstract in Polish
Popyt i wymagania dotyczące obliczeń analitycznych stają się coraz większe w świecie, w którym proces cyfryzacji sięga prawie do każdej sfery naszego życia. Zwłaszcza w dziedzinie gier sportowych wniosek o analizę edycji komputerowej i przetwarzania obrazu nadal rośnie. W tym przypadku, jedna z najtrudniejszych i najważniejszych zadań stanowi wykrywanie cech geometrycznych (liniowe, cykliczne, itd.) w obrazach cyfrowych. Transformacja Hough’a jest dziś nadal uważana za jedną z najczęściej stosowanych metod w wizji komputerowej. Jest w stanie efektywnie zidentyfikować odpowiednie linie i okręgi w obrazie, aby później wykorzystać te informacje w celu dalszej oceny obrazu i procesów decyzyjnych. Celem niniejszej pracy jest ocenienie i wprowadzenie niezbędnych podstaw, które umożliwią opracowanie takiego procesu decyzyjnego w oparciu o rozpoznawanie kształtów przy użyciu transformacji Hough’a. Przykładowy sport zespołowy wybrany w celu bezpośredniego zastosowania i demonstracji jest siatkówka.
File
  • File: 1
    BSc_msiemon_253024_Hough.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 13226

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTe94e6e456b0a4818a3a0bae4f8cb8673/
URN
urn:pw-repo:WUTe94e6e456b0a4818a3a0bae4f8cb8673

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page