Development of software for monitoring temperature inside RACK cabinets for the Slow Control System of the TOF-MPD detector

Marek Brynda

Abstract

The main goal of thie engineering thesis was to design, build and program a system responsible for controlling temperature and humidity inside the RACK cabinets for the TOF-MPD detector. The program is integrated with the Slow Control System supervising work of elements responsible for experiment. Scalability, transparency and user-friendliness are assumptions of the project. Tasks mentioned above were accomplished with the aid of the LabVIEW graphical development environment that allows to modify the program easly and intuitively. This solution would be helpful for people involved in development of this infrastructure in the future. The project was divided into smaller units. Communication between them was carried out by using network variables. This allowed easy access for external programs to collected data by the sensors mounted inside the cabinets. It was also important to assign information about one RACK to a special variable called a cluster, then transfer the array of clusters between programs. Thanks to the application of this solution, the program is scalable. It is possible to increase the number of devices connected to the bus, without much effort. The project was realized during the student internship "Team for the Future of the NICA" at the Joint Institute for Nuclear Research in Dubna.
Diploma typeEngineer's / Bachelor of Science
Diploma typeEngineer's thesis
Author Marek Brynda (FP)
Marek Brynda,,
- Faculty of Physics
Title in PolishWykonanie oprogramowania monitorującego temperaturę wewnątrz szaf RACK dla systemu sterowania i kontroli detektora TOF-MPD
Supervisor Krystian Rosłon (FP / NPD)
Krystian Rosłon,,
- Nuclear Physics Division

Adam Kisiel (FP / NPD)
Adam Kisiel,,
- Nuclear Physics Division

Certifying unitFaculty of Physics (FP)
Affiliation unitNuclear Physics Division (FP / NPD)
Study subject / specialization, Fizyka Techniczna
Languagepl polski
StatusFinished
Defense Date15-02-2019
Issue date (year)2019
Reviewers Łukasz Graczykowski (FP / NPD)
Łukasz Graczykowski,,
- Nuclear Physics Division
, Krystian Rosłon (FP / NPD)
Krystian Rosłon,,
- Nuclear Physics Division
Keywords in PolishLabVIEW, MPD, Multi Purpose Detector, NICA, Slow Control System, TOF, ZIBJ
Keywords in EnglishabVIEW, MPD, Multi Purpose Detector, NICA, Slow Control System, TOF, JINR
Abstract in PolishCelem poniższej pracy inżynierskiej było zaprojektowanie, zbudowanie i zaprogramowanie systemu odpowiedzialnego za kontrolę temperatury i wilgotności wewnątrz szaf teleinformatycznych RACK dla detektora TOF-MPD. Program jest zintegrowany z Systemem Slow Control sterującym prawidłową pracą elementów odpowiedzialnych za przeprowadzenie eksperymentu. Założenia projektu to: skalowalność, przejrzystość oraz łatwość w obsłudze (user friendly). Zadania te zrealizowano przez zastosowanie graficznego środowiska programistycznego LabVIEW pozwalającego na łatwą i intuicyjną modyfikację programu przez osoby w przyszłości zajmujące się rozwojem infrastruktury. Projekt podzielono na mniejsze jednostki, komunikacja między nimi odbywała się przy pomocy zmiennych sieciowych. Pozwoliło to na łatwy dostęp programom zewnętrznym do danych zebranych przez zamontowane w szafach czujniki. Również istotne było przypisanie informacji na temat jednej szafy do specjalnej zmiennej nazwanej klastrem, a następnie przekazywanie tablicy klastrów między programami. Dzięki zastosowaniu tego rozwiązania program jest skalowalny, w prosty sposób można zwiększyć ilość urządzeń podłączonych do magistrali. Praca została zrealizowana w trakcie trwania praktyk studenckich "Team for the Future of the NICA" w Zjednoczony Instytucie Badań Jądrowych w Dubnej.
File
praca_dyplomowa_Marek_Brynda.pdf 4.31 MB
Local fieldsIdentyfikator pracy APD: 27273

Get link to the record

Back
Confirmation
Are you sure?