Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Projekt przenośnika taśmowego do przemieszczania ładunku pomiędzy różnymi poziomami

Patryk Piotr Gołębiowski

Abstract

The main purposes of this Engineering Thesis was to design a conveyor belt and to bring closer the most important issues of that mode of transportation. The dissertation includes eight chapters. The second and third chapter include an introduction to a piece with determination of the aim, requirements imposition and referring to current market demands and customers’ expectations to the most significant economical and maintenance factors during a purchase process. In the fourth chapter literature review is given. The consecutive chapter says about the most important construction features of conveyor belt including the types of belts, their shapes and forms as well as a build way. In next chapter there a modeling of conveyor belt was conducted which includes calculations for optimal choice of construction elements such as belt, rollers and drive system. The next chapter includes author’s insights of occurred problems. In two last chapters lists of images and literature are given.
Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca inżynierska
Autor
Patryk Piotr Gołębiowski (WT) Patryk Piotr Gołębiowski Wydział Transportu (WT)
Tytuł w języku polskim
Projekt przenośnika taśmowego do przemieszczania ładunku pomiędzy różnymi poziomami
Promotor
Mariusz Kostrzewski (WT/ZPBUT) Mariusz Kostrzewski Zakład Podstaw Budowy Urządzeń Transportowych (WT/ZPBUT)Wydział Transportu (WT)
Jednostka dyplomująca
Wydział Transportu (WT)
Jednostka prowadząca
Zakład Podstaw Budowy Urządzeń Transportowych (WT/ZPBUT)
Kierunek / specjalność studiów
Transport
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
31-03-2016
Data (rok) wydania
2016
Recenzenci
Michał Kłodawski (WT/WTISTiL) Michał Kłodawski Zakład Inżynierii Systemów Transportowych i Logistyki (WT/WTISTiL)Wydział Transportu (WT) Mariusz Kostrzewski (WT/ZPBUT) Mariusz Kostrzewski Zakład Podstaw Budowy Urządzeń Transportowych (WT/ZPBUT)Wydział Transportu (WT)
Słowa kluczowe w języku polskim
Systemy transportowe, Technologia transportu pochyłego
Słowa kluczowe w języku angielskim
Transport Systems, Technology of slope Transportation
Streszczenie w języku polskim
Głównymi celami tej pracy inżynierskiej było zaprojektowanie przenośnika taśmowego i przybliżenie zagadnień z nim związanych. Praca jest podzielona na osiem rozdziałów. Rozdział drugi i trzeci to wprowadzenie do utworu z określeniem jego celu, nałożeniem wymagań i odniesienie do aktualnego zapotrzebowania rynku i oczekiwań klientów, co do najważniejszych cech eksploatacyjno-ekonomicznych przy wyborze przenośnika taśmowego. W czwartym rozdziale przedstawiono wykorzystaną w dziele literaturę. Część piąta zawiera opis najważniejszych cech konstrukcyjnych przenośnika, ze względu na rodzaje stosowanych taśm i systemów ich ukształtowania, a także sposobu zabudowy. W rozdziale szóstym przeprowadzone zostało zamodelowanie przenośnika. Przeprowadzone obliczenia pozwoliły na optymalny dobór elementów konstrukcyjnych takich jak taśma, krążniki i układ napędowy. W następnym rozdziale dokonano podsumowania z uwzględnieniem napotkanych problemów i spostrzeżeń. Ostatnie dwa rozdziały zawierają spis rysunków i literatury.
Plik pracy
  • Plik: 1
    Patryk Gołębiowski Praca Inżynierska.pdf
Poproś o plik WCAG
Pola lokalne
Identyfikator pracy APD: 10141

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTe8fe47b497e4408ba1621b06a7fc4846/
URN
urn:pw-repo:WUTe8fe47b497e4408ba1621b06a7fc4846

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony