Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The design of a conveyor belt for carrying a load between different levels

Patryk Piotr Gołębiowski

Abstract

The main purposes of this Engineering Thesis was to design a conveyor belt and to bring closer the most important issues of that mode of transportation. The dissertation includes eight chapters. The second and third chapter include an introduction to a piece with determination of the aim, requirements imposition and referring to current market demands and customers’ expectations to the most significant economical and maintenance factors during a purchase process. In the fourth chapter literature review is given. The consecutive chapter says about the most important construction features of conveyor belt including the types of belts, their shapes and forms as well as a build way. In next chapter there a modeling of conveyor belt was conducted which includes calculations for optimal choice of construction elements such as belt, rollers and drive system. The next chapter includes author’s insights of occurred problems. In two last chapters lists of images and literature are given.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Patryk Piotr Gołębiowski (FT) Patryk Piotr Gołębiowski,, Faculty of Transport (FT)
Title in Polish
Projekt przenośnika taśmowego do przemieszczania ładunku pomiędzy różnymi poziomami
Supervisor
Mariusz Kostrzewski (FT/DCFTE) Mariusz Kostrzewski,, Department of Constrctions Fundamentals of Transport Equipment (FT/DCFTE)Faculty of Transport (FT)
Certifying unit
Faculty of Transport (FT)
Affiliation unit
Department of Constrctions Fundamentals of Transport Equipment (FT/DCFTE)
Study subject / specialization
Transport
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
31-03-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Michał Kłodawski (FT/TSEL) Michał Kłodawski,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT) Mariusz Kostrzewski (FT/DCFTE) Mariusz Kostrzewski,, Department of Constrctions Fundamentals of Transport Equipment (FT/DCFTE)Faculty of Transport (FT)
Keywords in Polish
Systemy transportowe, Technologia transportu pochyłego
Keywords in English
Transport Systems, Technology of slope Transportation
Abstract in Polish
Głównymi celami tej pracy inżynierskiej było zaprojektowanie przenośnika taśmowego i przybliżenie zagadnień z nim związanych. Praca jest podzielona na osiem rozdziałów. Rozdział drugi i trzeci to wprowadzenie do utworu z określeniem jego celu, nałożeniem wymagań i odniesienie do aktualnego zapotrzebowania rynku i oczekiwań klientów, co do najważniejszych cech eksploatacyjno-ekonomicznych przy wyborze przenośnika taśmowego. W czwartym rozdziale przedstawiono wykorzystaną w dziele literaturę. Część piąta zawiera opis najważniejszych cech konstrukcyjnych przenośnika, ze względu na rodzaje stosowanych taśm i systemów ich ukształtowania, a także sposobu zabudowy. W rozdziale szóstym przeprowadzone zostało zamodelowanie przenośnika. Przeprowadzone obliczenia pozwoliły na optymalny dobór elementów konstrukcyjnych takich jak taśma, krążniki i układ napędowy. W następnym rozdziale dokonano podsumowania z uwzględnieniem napotkanych problemów i spostrzeżeń. Ostatnie dwa rozdziały zawierają spis rysunków i literatury.
File
  • File: 1
    Patryk Gołębiowski Praca Inżynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 10141

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTe8fe47b497e4408ba1621b06a7fc4846/
URN
urn:pw-repo:WUTe8fe47b497e4408ba1621b06a7fc4846

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page