Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Occupational Therapy Center extension in Ełk

Zuzanna Hirsztritt

Abstract

The goal of the thesis is to design Occupational Therapy Center's extension in Ełk. The center is currently housed in over one hundred years’ old building from Eastern Prussia times, located in the suburbs of the city, on the edge of a mixed forest. The participants of OTC are adult handicapped people with mental retardation that very often involves physical disabilites. Therefore their working space requires exceptional comfort, safety and conveniences. Inventarisations and analysis of the building indicated that the modernisation is required and can be achieved by complying with current construction legislation and standards, meeting the needs of the disabled and adding an extension to the building that will complement working space deficiency. The project includes restoring the original character of the building from the beginning of the XX century and extending it to a minimalistic pavilion. By using wood it refers to timber framing and wooden porches and thanks to the fully glazed facade it expresses modern architecture. The bright one-storey extension harmonizes with forest surroundings, creating a user-friendly space at the same time. Presented project enables customizing space for the current needs through its modular net and moveable walls system. OTC will be able to modify and change the interiors to organise cultural events: performances or exhibitions. The goal of the project is raising working space standards which with the increase in quality of courses will allow to get to the wider range of participants, including people without disabilities who want to broaden their interests. By integration of the participants, one of the most important objectives will be met: to improve functioning of the disabled in the society, as well as in a proffessional and private area.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Zuzanna Hirsztritt (FA) Zuzanna Hirsztritt,, Faculty of Architecture (FA)
Title in Polish
Projekt rozbudowy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Ełku
Supervisor
Konrad Kucza-Kuczyński (FA/DFAUD) Konrad Kucza-Kuczyński,, Department of Fundamentals of Architectural and Urban Design (FA/DFAUD)Faculty of Architecture (FA)
Certifying unit
Faculty of Architecture (FA)
Affiliation unit
Department of Fundamentals of Architectural and Urban Design (FA/DFAUD)
Study subject / specialization
, Architektura i Urbanistyka
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
14-09-2016
Issue date (year)
2016
Internal identifier
AR-001434/L
Reviewers
Konrad Kucza-Kuczyński (FA/DFAUD) Konrad Kucza-Kuczyński,, Department of Fundamentals of Architectural and Urban Design (FA/DFAUD)Faculty of Architecture (FA) Agnieszka Wośko-Czeranowska (FA/CUDRL) Agnieszka Wośko-Czeranowska,, Chair of Urban Design and Rural Landscape (FA/CUDRL)Faculty of Architecture (FA)
Keywords in Polish
warsztaty, terapia zajęciowa, warsztaty terapii zajęciowej, rozbudowa, modernizacja, ełk, architektura pruska,
Keywords in English
workshops, occupational therapy, occupational therapy center, extension, modernisation, ełk, prussian architecture,
Abstract in Polish
Tematem mojej pracy dyplomowej jest rozbudowa Warsztatów Terapii Zajęciowej w Ełku, których siedziba aktualnie mieści się w ponad stuletnim budynku z czasów Prus Wschodnich, położonym na obrzeżach miasta, na skraju lasu mieszanego. Uczestnikami WTZ są osoby dorosłe z niepełnosprawnościami intelektualnymi, którym często współtowarzyszą niepełnosprawności ruchowe, dlatego przestrzeń ich pracy wymaga szczególnego uwzględnienia bezpieczeństwa i wygody. Po przeprowadzonych inwentaryzacjach i analizach, zaistniała konieczność modernizacji istniejacego budynku, poprzez dostosowanie go do obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych i potrzeb osób niepełnosprawnych, oraz dobudowy nowej części, która uzupełni deficyt powierzchni użytkowych pracowni warsztatowych. Projekt zakłada przywrócenie dawnego charakteru budynku z początku XX wieku, oraz jego rozbudowę w formie minimalistycznego pawilonu, który przez zastosowanie drewna nawiązuje do werandowej zabudowy i muru pruskiego, a dzięki pełnemu przeszkleniu fasady daje wyraz nowoczesnej architektury. Jasna parterowa dobudowa dostosowuje się do leśnego otoczenia i jednocześnie tworzy przestrzeń przyjazną dla użytkowników. Prezentowany projekt poprzez założenie modularnej siatki i systemu ścian przesuwnych pozwala na dostosowywanie przestrzeni do aktualnych potrzeb. Warsztaty będą miały możliwość łatwych zmian profili pracowni, organizowanie wydarzń kulturalnych – przedstawień teatralnych czy też wystaw prac uczestników. Założeniem projektu jest podniesienie standardu przestrzeni pracy, który wraz ze wzrostem jakości prowadzonych zajęć ma dotrzeć do szerszego grona użytkowników - także pełnosprawnych, którzy znajdą tu możliwość rozwijania swoich zainteresowań artystycznych. Poprzez integrację uczestników spełnione będzie jedno z głównych zadań WTZ – poprawa funkcjonowania w sferze społecznej, zawodowej i życiu codziennym.
File
  • File: 1
    255861_inz opis.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 10862

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTe8dde431641640498211e12e371d0a86/
URN
urn:pw-repo:WUTe8dde431641640498211e12e371d0a86

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page