Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Customer Relationship Management (CRM) system project for "Transport Drogowy Monika Domańska”

Adam Krystian Witeczek

Abstract

Nowadays, it is thought that using information technology (IT) tools is an integral part of every enterprise. Their thoughtful use could potentially lead to the higher efficiency of business processes that are taking place in a company. It is especially crucial for small enterprises, where better organization could strengthen their market position and make given firm more competitive on the market. The thesis in question presents Customer Relationship Management (CRM) system project – called “Clientify” - for “Transport Drogowy Monika Domańska” company. In the beginning, the author presents a theoretical introduction to customer relationship management by describing its genesis and current state as well as the statistics of its popularity among enterprises in Poland and the European Union. The CRM system, which is supporting the process of managing relationships with clients, consists of modules that allow to create central repository of clients’ data and to streamline the forms of communication, as well as expanding them with new ones (i.e. live chat). The thesis also contains project of a new website, based on WordPress, which will create a technical environment for CRM modules. Using CMS system in pair with CRM is a very experimental approach which allows making the product that small enterprises could afford and that could be easily adapted by their employees’. The author also presents methods of securing the software, including WordPress installation as well as the proper configuration of the web server, which will be responsible for running “Clientify”. Moreover, trends in customer relationship management are shown. Lastly, the author suggests the ways the system could be expanded in the future.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Adam Krystian Witeczek (FoM) Adam Krystian Witeczek,, Faculty of Management (FoM)
Title in Polish
Projekt systemu CRM w firmie "Transport Drogowy Monika Domańska"
Supervisor
Michał Krawczyński (FoM/BITD) Michał Krawczyński,, Business Information Technology Department (FoM/BITD)Faculty of Management (FoM)
Certifying unit
Faculty of Management (FoM)
Affiliation unit
Business Information Technology Department (FoM/BITD)
Study subject / specialization
, Zarządzanie
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
16-06-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Michał Krawczyński (FoM/BITD) Michał Krawczyński,, Business Information Technology Department (FoM/BITD)Faculty of Management (FoM) Katarzyna Rostek (FoM/BITD) Katarzyna Rostek,, Business Information Technology Department (FoM/BITD)Faculty of Management (FoM)
Keywords in Polish
CRM, customer relationship management, projekt IT, WordPress, CMS, strona internetowa
Keywords in English
CRM, customer relationship management, IT project, WordPress, CMS, website
Abstract in Polish
Nieodłącznym elementem każdego przedsiębiorstwa funkcjonującego we współczesnym świecie jest wykorzystywanie narzędzi informatycznych. Właściwe ich użytkowanie może prowadzić do zwiększenia efektywności realizowanych procesów biznesowych. Jest to szczególnie istotne dla małych firm, gdzie lepsza organizacja działań może doprowadzić do zwiększenia konkurencyjności i wzmocnienia pozycji firmy na rynku. Niniejsza praca licencjacka opisuje projekt systemu CRM (Customer Relationship Management) „Clientify” dla firmy transportowej „Transport Drogowy Monika Domańska”. Początkowo, autor dokonuje wprowadzenia teoretycznego do zarządzania relacjami z klientami, opisując jego genezę i obecną formę. Przedstawione są również statystyki wykorzystywania CRM w Polsce i Unii Europejskiej. Projekt zakłada przygotowanie rozwiązania klasy CRM, wspomagającego zarządzanie relacjami z klientami, składającego się z szeregu modułów, m.in. umożliwiających stworzenie centralnego repozytorium danych o odbiorcach firmy czy też ujednolicenie procesu komunikacji i rozszerzenia go o nowe formy kontaktu (jak czat na żywo). Opracowanie zawiera także projekt nowej strony internetowej przedsiębiorstwa, stanowiącej niejako „bierną” część CRM, a także zaplecze techniczne w postaci systemu WordPress, na którym wprowadzone zostaną rozwiązania klasy CRM. Wykorzystanie do tego systemu zarządzania treścią jest nietypowym podejściem, pozwalającym jednak na przygotowanie rozwiązania o niskim koszcie implementacji i eksploatacji oraz wysokim stopniu przystępności dla użytkownika końcowego. Autor proponuje również szereg działań, zmierzających do skutecznego zabezpieczenia oprogramowania – zarówno samego systemu WordPress, jak i serwera wirtualnego, na którym będzie funkcjonować „Clientify”. Przedstawione zostają również pojawiające się trendy w zarządzaniu relacjami z klientami, a także perspektywa rozwoju projektowanego rozwiązania.
File
  • File: 1
    praca_pL_WZ_Witeczek_Adam_261893.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 12197

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTe884e47cf2df4e3db087ccfdbdd564ff/
URN
urn:pw-repo:WUTe884e47cf2df4e3db087ccfdbdd564ff

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page