Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Political position and competences of the Ombudsman for Children

Karolina Paulina Pruska

Abstract

This work concerns the political position and competences of the Ombudsman for Children. The aim was to examine the effectiveness of this institution and to answer the question whether the Ombudsman for Children is needed and what role it plays in protecting children's rights. In the first chapter, i described the history of the creation of the Ombudsman for Children, beginning in the 19th century. In addition, i explained the concepts of: child, children's rights, Ombudsman for Children. In the second chapter i discussed the systemic position of this institution based on legal acts, as well as against the background of other bodies dealing with the protection of rights. In addition, i presented the competences of the Ombudsman for Children, as well as cooperation with other authorities and non-governmental organizations. The third chapter concerned the competence of the Ombudsman for Children on the basis of selected cases: "Rodzina 500+" program, benefits for Polish-foreign families and standards for nursery care.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Karolina Paulina Pruska (FASS) Karolina Paulina Pruska,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
Pozycja ustrojowa i kompetencje Rzecznika Praw Dziecka
Supervisor
Agnieszka Woźniak (FASS/DALPP) Agnieszka Woźniak,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
12-09-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Agnieszka Woźniak (FASS/DALPP) Agnieszka Woźniak,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Marek Jakubiak (FASS/DASMA) Marek Jakubiak,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
dziecko, prawa dziecka, Rzecznik Praw Dziecka
Keywords in English
child, children's rights, Ombudsman for Children
Abstract in Polish
Praca dotyczy pozycji ustrojowej i kompetencji Rzecznika Praw Dziecka . Celem było zbadanie skuteczności działania tej instytucji oraz odpowiedź na pytanie, czy Rzecznik Praw Dziecka jest potrzebny i jaką rolę odgrywa w ochronie praw dzieci. W pierwszym rozdziale opisałam historię powstania Rzecznika Praw Dziecka, zaczynając od XIX wieku. Ponadto wyjaśniłam pojęcia tj.: dziecko, prawa dziecka, Rzecznik Praw Dziecka. W drugim rozdziale omówiłam pozycję ustrojową tej instytucji na podstawie aktów prawnych, a także na tle innych organów zajmujących się ochroną praw. Dodatkowo przedstawiłam kompetencje Rzecznika Praw Dziecka, a także współpracę z innym organami władzy i organizacjami pozarządowymi. Trzeci rozdział dotyczył kompetencji Rzecznika Praw Dziecka na podstawie wybranych spraw, tj. program „Rodzina 500+”, świadczenia dla rodzin polsko-cudzoziemskich oraz standardy opieki żłobkowej.
File
  • File: 1
    Praca_licencjacka_Karolina_Pruska_288271.pdf.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 35112

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTe86dcc90f87342e9927eb03f848e68ae/
URN
urn:pw-repo:WUTe86dcc90f87342e9927eb03f848e68ae

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page