Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Project of implementation of innovative crimp control software

Marcin Grzegorz Wróblewski

Abstract

Production electrical harnesses in space industry is very advanced technology every component of the production process shall be balanced. Genesis problem concerns supervision hand tools for crimping using in space production. Due to the fact ever crimping tools using in space production must be legalized and have a periodic legalization. Every crimping tools must be supervised. In space production supervision must have information about quantity crimping contacts. Norms ECSS using in space production define supervision quantity crimped contacts. Manufacturer must prepare list with quantity crimping contacts. AIRBUS POLAND S.A is a really young company in space activity and all process must be optimized so as to be a competitive company. The goal of the project is implementation of innovative crimp control software. Implementation of project will be generating more efficiency BCW workers about 20 percent. SWOT analisys give us information about strong and weak side company. Implementing a project based on LEAN MANUFACTURING, thanks to which it will be effective in company. Project of implementation of innovative crimp control software depends on analisys actual situation on workshop electrical harnesses and appoint the working group will be responsible for the implementation of the project in the organization AIRBUS POLAND S.A. Software will be control hand tools from legalization for next needed legalization crimping tools. Software will be responsible for calculating quantity crimping contacts for all using tools using on workshop. Next step will be trainings for operators who is personally responsible for input database to software. Implementation of innovative crimp control software on workshop increased flexibility and give more perspective to start in a new auction. Crimping process with input data will be optimized on minimum 200% compared to the initial situation. Project of implementation of innovative crimp control software based on knowledge Marcin Wróblewski who start implementing space production in company AIRBUS POLAND S.A and based on collected data from other company for example Germany, England, Spaing and France
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Marcin Grzegorz Wróblewski (FoM) Marcin Grzegorz Wróblewski,, Faculty of Management (FoM)
Title in Polish
Projekt wdrożenia innowacyjnego oprogramowania sterowania zaciskarkami
Supervisor
Tadeusz Kubik (FoM/CIE) Tadeusz Kubik,, Chair of Innovativeness and Entrepreneurship (FoM/CIE)Faculty of Management (FoM)
Certifying unit
Faculty of Management (FoM)
Affiliation unit
Chair of Innovativeness and Entrepreneurship (FoM/CIE)
Study subject / specialization
, Inżynieria Zarządzania
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
10-05-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Waldemar Izdebski (FoM/CIE) Waldemar Izdebski,, Chair of Innovativeness and Entrepreneurship (FoM/CIE)Faculty of Management (FoM) Tadeusz Kubik (FoM/CIE) Tadeusz Kubik,, Chair of Innovativeness and Entrepreneurship (FoM/CIE)Faculty of Management (FoM)
Keywords in Polish
Zaciskarka, innowacja, oprogramowanie, sterowanie, AIRBUS POLAND S.A, LEAN
Keywords in English
Crimping tools, innovation, software, control, AIRBUS POLAND S.A
Abstract in Polish
Produkcja wiązek elektrycznych w przemyśle kosmicznym jest bardzo zaawansowana technologicznie poprzez co każdy element składowy procesu produkcyjnego powinien być odpowiednio zbalansowany. Geneza problemu dotyczy nadzoru narzędzi ręcznych stosowanych w przemyśle kosmicznym. Z uwagi na to, iż każde narzędzie wykorzystywane w produkcji kosmicznej musi przejść legalizację oraz okresowe badania przydatności do użycia koniecznym jest nadzorowanie ilości zaciśnięć każdego z używanych przy produkcji narzędzia ręcznego zwanego zaciskarką. Norma, która wymusza kontrolę ilości zacisków na każdym producencie wiązek elektrycznych w tej gałęzi przemysłu wymaga udokumentowania nadzoru. W związku z tym, iż firma AIRBUS POLAND S.A jest nowa w tej działalności i dopiero raczkuje należy zoptymalizować procesy zachodzące przy produkcji wiązek elektrycznych tak, aby być najbardziej konkurencyjną firmą na rynku. Celem projektu jest wdrożenie innowacyjnego oprogramowania sterowania zaciskarkami. Wdrożenie projektu powinno wygenerować zwiększenie wydajności o 20% pracowników BCW. Analiza SWOT pozwoli poznać słabe i mocne strony przedsiębiorstwa oraz przybliżyć charakterystykę działalności. Wdrożenie projektu opiera się na LEAN MANUFACTURING, dzięki czemu pozwoli to na skuteczną implementację projektu w organizacji. Projekt wdrożenia innowacyjnego oprogramowania sterowania zaciskarkami polega na przeanalizowaniu stanu obecnego na wydziale wiązek elektrycznych oraz powołaniu grupy roboczej, która będzie odpowiedzialna za wdrożenie w organizacji oprogramowania, które będzie sterowało narzędziami od momentu legalizacji do momentu kolejnych legalizacji ponadto zastąpi ręczne liczenie ilości zaciśnięć każdego z narzędzi ręcznych. Kolejnym krokiem jest szkolenie dla operatorów, którzy są odpowiedzialni za wypełnienie log booka. Wdrożenie oprogramowania zwiększy przepustowość warsztatu wiązek elektrycznych pozwoli na większą elastyczność przedsiębiorstwa, gdyż będzie mogło wziąć udział w nowych przetargach. Proces zaciskania powinien zostanie zoptymalizowany o minimum 200% w porównaniu do sytuacji bieżącej. Wdrożenie innowacyjnego oprogramowania sterowania zaciskarkami opiera się na wiedzy autora Marcina Wróblewskiego, który rozpoczynał wdrożenie produkcji kosmicznej w firmie AIRBUS POLAND S.A na podstawie zbieranych danych w innych filiach firmy w różnych destynacjach Europy tj. Niemcy, Anglia, Hiszpania, Francja.
File
  • File: 1
    praca_pI_WZ_Wróblewski_Marcin_280915.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 26857

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTe856dafab6554cafab60c8b1c34eb4d0/
URN
urn:pw-repo:WUTe856dafab6554cafab60c8b1c34eb4d0

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page