Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Residential building with commercial units, adapted to the requirements of the certificate "Obiekt bez barier", located in the area of Zajezdnia Wola

Jakub Dariusz Walas

Abstract

The aim of the work was to prepare the concept of a spatial development plan for the area of the current Tramway Depot Wola, by a group of engeneering degree students. Another, individual stage of work is the project of a multi-family residential building with commercial premises on the ground floor and a two-storey underground garage. The facility has a diversified surface and functional structure of flats in order to meet the current standards prevailing in the rapidly growing development market. The project is dedicated to various groups of recipients and thus the building has been additionally designed in accordance with the requirements necessary to obtain the "Obiekt Bez Barier" certificate, awarded by the "Integracja" foundation. This certificate assumes adaptation of the building to the needs of all users, such as elderly people with limited mobility, parents with children or people with disabilities. The architecture of the building has been adapted to the neighboring buildings, designed parallelly by the other graduates. Due to the dynamically developing area of the so- called "Near Wola", the building is distinguished by architecture with a strongly modern expression and higher standard. The plot intended for development is an area of approximately 2,500 m2. The building designed on it is a nine-storey block of flats with a diversified structure of flats, with 82 condos, designed to be inhabited by approximately 220 users. The basement of the building, of a service character, has been adapted to the urban part and results from assumptions common in the whole task.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Jakub Dariusz Walas (FA) Jakub Dariusz Walas,, Faculty of Architecture (FA)
Title in Polish
Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z usługami, na terenie Zajezdni Wola, dostosowana do potrzeb certyfikatu "Obiekt bez barier"
Supervisor
Ewa Widera (FA/CUDRL) Ewa Widera,, Chair of Urban Design and Rural Landscape (FA/CUDRL)Faculty of Architecture (FA)
Certifying unit
Faculty of Architecture (FA)
Affiliation unit
Chair of Urban Design and Rural Landscape (FA/CUDRL)
Study subject / specialization
, Architektura i Urbanistyka
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
04-07-2019
Issue date (year)
2019
Internal identifier
AR-1809/L
Reviewers
Magdalena Staniszkis (FA/FSTPSL) Magdalena Staniszkis,, Faculty Studio of Transformation of Public Space for Living (FA/FSTPSL)Faculty of Architecture (FA) Ewa Widera (FA/CUDRL) Ewa Widera,, Chair of Urban Design and Rural Landscape (FA/CUDRL)Faculty of Architecture (FA)
Keywords in Polish
budynek mieszkalny, budynek wielorodzinny, Obiekt bez barier
Keywords in English
resiedential building
Abstract in Polish
Celem pracy było przygotowanie przez grupę studentów studiów inżynierskich koncepcji planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obecnej Zajezdni Tramwajowej Wola. Kolejny, indywidualny etap pracy, to projekt budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami usługowymi w parterze i dwukondygnacyjnym garażem podziemnym. Obiekt posiada zróżnicowaną strukturę powierzchniową i funkcjonalną mieszkań, aby sprostać obecnym standardom panującym na dynamicznie rozwijającym się rynku deweloperskim. Ponieważ projekt jest dedykowany dla różnorodnych grup odbiorców, budynek został dodatkowo zaprojektowany zgodnie z wymaganiami niezbędnymi do uzyskania certyfikatu „Obiekt bez barier”, przyznawanego przez fundację „Integracja”. Certyfikat ten zakłada dostosowanie zabudowy do potrzeb wszystkich użytkowników, zarówno osób starszych z ograniczoną mobilnością, rodziców z dziećmi, jak i osób z niepełnosprawnościami. Architektura budynku została dostosowana do sąsiednich obiektów, zaprojektowanych równolegle przez pozostałych dyplomantów. Ze względu na dynamicznie rozwijający się teren tzw. Bliskiej Woli budynek wyróżnia się architekturą o zdecydowanie współczesnym wyrazie i podniesionym standardzie. Przeznaczona do zagospodarowania działka to obszar ok. 2 500 m2. Zaprojektowany na niej budynek to dziewięciokondygnacyjny blok mieszkalny ze zróżnicowaną strukturą mieszkań, z 82 lokalami, przeznaczony do zamieszkania przez, w przybliżeniu, 220 użytkowników. Przyziemie budynku o charakterze usługowym zostało dostosowane do części urbanistycznej i wynika z założeń wspólnych dla całości zadania.
File
  • File: 1
    275815_inz_opis.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 33120

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTe81b9c62e90449229abf18db71140e0f/
URN
urn:pw-repo:WUTe81b9c62e90449229abf18db71140e0f

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page