Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Credit policy of banks towards enterprises on the example of PKO BP SA

Katarzyna Chodak

Abstract

The main aim of this thesis was presenting and analysing the credit offer addressed to enterprises, in particular referring to the offer of PKO BP SA. Credits are a source of external financing for small, medium and large enterprises, as well as for local government units. In the first chapter, the Polish banking system was characterized. The definitions of bank and banking products were also presented. Another issue raised in this chapter was credit, its concept and essence. The second chapter was devoted to describing the main types of credit. Left in it, credits for enterprises and for local government units were also discussed. The third chapter included the procedure for granting loans. Methods of testing creditworthiness as well as legal security for credits were presented. This chapter included also the concept of credit risk and its essence and assessment. The fourth chapter contained the general characteristics of PKO BP SA as well as the characteristics of its lending activities towards Polish enterprises. The credit offer was also evaluated against the competition – Bank Pekao SA and Bank Millennium SA. In this chapter, conclusions were drawn.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Katarzyna Chodak (FASS) Katarzyna Chodak,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
Polityka kredytowa banków wobec przedsiębiorstw na przykładzie PKO BP SA
Supervisor
Małgorzata Orechwo (FASS/DPELEP) Małgorzata Orechwo,, Department of Public Economic Law and Economic Policy (FASS/DPELEP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Public Economic Law and Economic Policy (FASS/DPELEP)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
08-07-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Agnieszka Tomczak (FASS/DPELEP) Agnieszka Tomczak,, Department of Public Economic Law and Economic Policy (FASS/DPELEP)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Małgorzata Orechwo (FASS/DPELEP) Małgorzata Orechwo,, Department of Public Economic Law and Economic Policy (FASS/DPELEP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
kredyt, przedsiębiorstwo, bank, system bankowy, jednostki samorządu terytorialnego, zdolność kredytowa, ryzyko kredytowe.
Keywords in English
credit, enterprise, bank, banking system, local government units, creditworthiness, credit risk.
Abstract in Polish
Niniejsza praca ma na celu przedstawienie oraz analizę oferty kredytowej skierowanej do przedsiębiorstw, w szczególności odnosząc się do oferty PKO BP SA. Kredyty są źródłem finansowania zewnętrznego dla małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstw, a także dla jednostek samorządu terytorialnego. W pracy scharakteryzowano polski system bankowy. Przedstawiona została również definicja banku i produktów bankowych. Kolejnym zagadnieniem poruszonym jest kredyt, jego pojęcie i istota. Opisane zostały też główne rodzaje kredytów. Rozdział ten został także poświęcony na omówienie kredytów dla przedsiębiorstw oraz kredytów przeznaczonych dla jednostek samorządu terytorialnego. W trzeciej części pracy została przedstawiona procedura udzielania kredytów, a także metody badania zdolności kredytowej oraz prawne zabezpieczenia kredytów. W tym rozdziale przytoczono również pojęcie ryzyka kredytowego oraz jego istotę i ocenę. Czwarty rozdział został poświęcony charakterystyce ogólnej banku PKO BP SA, a także jego działalności kredytowej wobec przedsiębiorstw. W tym rozdziale zawarto ocenę oferty kredytowej wybranego banku na tle konkurencji - Banku Pekao SA oraz Banku Millennium. Z tego porównania zostały wyciągnięte wnioski.
File
  • File: 1
    Katarzyna_Chodak_282885.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 34590

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTe81688d94b684b7e926ffd79bf1a8c30/
URN
urn:pw-repo:WUTe81688d94b684b7e926ffd79bf1a8c30

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page