Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Projekt estakady podsuwnicowej w konstrukcji stalowej

Paweł Smolik

Abstract

-
Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca inżynierska
Autor
Paweł Smolik Paweł Smolik Afiliacja nieokreślona
Promotor
Wojciech Włodarczyk (WBMiP/IB) Wojciech Włodarczyk Instytut Budownictwa (WBMiP/IB)Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku (WBMiP)
Jednostka dyplomująca
Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku (WBMiP)
Jednostka prowadząca
Instytut Budownictwa (WBMiP/IB)
Kierunek / specjalność studiów
, Budownictwo
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
18-06-2009
Data (rok) wydania
2009
Słowa kluczowe w języku polskim
estakada stalowa, obliczenia, rysunki
Słowa kluczowe w języku angielskim
-
Streszczenie w języku polskim
Podstawą opracowania jest temat pracy dyplomowej – inżynierskiej, ustalony w Instytucie Budownictwa Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej w Płocku. Przedmiotem opracowania jest projekt estakady podsuwnicowej w konstrukcji stalowej. Przeznaczenie estakady – wytwórnia elementów konstrukcji stalowych. Zakres projektu obejmuje: · Opis techniczny; · Obliczenia statyczne; · Rysunki zestawcze projektowanej konstrukcji; · Rysunki szczegółowe projektowanej konstrukcji; · Rysunki detali; · Zestawienie materiałów. Założenia projektowe: · Lokalizacja obiektu – Płock; · Obciążenie wiatrem Strefa wg PN-77/B-02011; · Klasa agresywności korozyjnej – C3 (atmosfera miejska o średnim zanieczyszczeniu SO2) wg PN-EN ISO12944-2; · Warunki gruntowo wodne – na podstawie badań geologicznych ustalono, że do głębokości 3,1 m poniżej poziomu posadowienia występuje warstwa gliny pylastej zwięzłej z grupy geologicznej B o stopniu plastyczności IL = 0,2. Poziom wody gruntowej występuje poniżej posadowienia.
Plik pracy
  • Plik: 1
    Smolik Paweł p. inżynierska 432.pdf
Poproś o plik WCAG

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTe810423f48774bbe9e47dab215c42e43/
URN
urn:pw-repo:WUTe810423f48774bbe9e47dab215c42e43

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony