Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Projekt estakady podsuwnicowej w konstrukcji stalowej

Paweł Smolik

Abstract

-
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Paweł Smolik Paweł Smolik,, Undefined Affiliation
Supervisor
Wojciech Włodarczyk (FCEMP/ICEn) Wojciech Włodarczyk,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)
Study subject / specialization
Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
18-06-2009
Issue date (year)
2009
Keywords in Polish
estakada stalowa, obliczenia, rysunki
Keywords in English
-
Abstract in Polish
Podstawą opracowania jest temat pracy dyplomowej – inżynierskiej, ustalony w Instytucie Budownictwa Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej w Płocku. Przedmiotem opracowania jest projekt estakady podsuwnicowej w konstrukcji stalowej. Przeznaczenie estakady – wytwórnia elementów konstrukcji stalowych. Zakres projektu obejmuje: · Opis techniczny; · Obliczenia statyczne; · Rysunki zestawcze projektowanej konstrukcji; · Rysunki szczegółowe projektowanej konstrukcji; · Rysunki detali; · Zestawienie materiałów. Założenia projektowe: · Lokalizacja obiektu – Płock; · Obciążenie wiatrem Strefa wg PN-77/B-02011; · Klasa agresywności korozyjnej – C3 (atmosfera miejska o średnim zanieczyszczeniu SO2) wg PN-EN ISO12944-2; · Warunki gruntowo wodne – na podstawie badań geologicznych ustalono, że do głębokości 3,1 m poniżej poziomu posadowienia występuje warstwa gliny pylastej zwięzłej z grupy geologicznej B o stopniu plastyczności IL = 0,2. Poziom wody gruntowej występuje poniżej posadowienia.
File
  • File: 1
    Smolik Paweł p. inżynierska 432.pdf
Request a WCAG compliant version

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTe810423f48774bbe9e47dab215c42e43/
URN
urn:pw-repo:WUTe810423f48774bbe9e47dab215c42e43

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page