Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The influence of paraffin component on the phase stability of petroleum products containing asphaltenes

Rafał Grzymała

Abstract

In the theoretical part of the work presented the composition of the crude oil, characterized the dispersion construction of crude oil, high boiling fractions and how to assess their phase stability. Shows the composition, construction, test methods of construction of the asphaltenes. Describes the conversion of asphaltenes and conditions affecting to precipitation of asphaltenes. In the research part of paper presented the results of research on the impact of paraffin component on phase stability of selected petroleum products. During the research was used products with different content, character and the asphaltenes environment. Paraffin introduction to the dispersion cause flocculation, aggregation and sedimentation of asphaltenes, that occur slowly if the system is sufficient petroleum resins and large excess of paraffin hydrocarbons. Whereas, if the system is unstable paraffin accelerate sedimentation. The most negative influence of paraffin component on the phase stability has visbreakat. The lowest influence of paraffin component on the phase stability was observed for the residue from the vacuum distillation from a hydrocracking process.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Rafał Grzymała (FCEMP) Rafał Grzymała,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Wpływ komponentu parafinowego na stabilność fazową produktów naftowych, zawierających asfalteny
Supervisor
Aneta Lorek (FCEMP/IC) Aneta Lorek,, The Institute of Chemistry (FCEMP/IC)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
The Institute of Chemistry (FCEMP/IC)
Study subject / specialization
, Technologia Chemiczna
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
05-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Aneta Lorek (FCEMP/IC) Aneta Lorek,, The Institute of Chemistry (FCEMP/IC)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Marcin Przedlacki (FCEMP/IC) Marcin Przedlacki,, The Institute of Chemistry (FCEMP/IC)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
stabilność fazowa, parafiny, asfalteny, produkty naftowe, dyspersja
Keywords in English
phase stability, paraffins, asphaltenes, petroleum products, dispersion
Abstract in Polish
W części teoretycznej pracy przedstawiono skład ropy naftowej, scharakteryzowano budowę dyspersyjną ropy naftowej i wysokowrzących frakcji oraz sposoby oceny ich stabilności fazowej. Ponadto przedstawiono skład chemiczny, budowę i metody badania struktury asfaltenów. Opisano przemiany asfaltenów oraz warunki wpływające na wytrącanie asfaltenów. W części badawczej pracy przedstawiono wyniki badań wpływu komponentu parafinowego na stabilność fazową wybranych produktów naftowych. Podczas badań użyto produktów z różną zawartością, charakterem i otoczeniem asfaltenów naftowych. Wprowadzenie do układu dyspersyjnego węglowodorów parafinowych powoduje flokulację, agregację i sedymentację asfaltenów, które przebiegają powoli jeżeli w układzie jest wystarczająca ilość żywic naftowych oraz duży nadmiar węglowodorów parafinowych. Natomiast, jeżeli układ jest niestabilny to parafiny przyśpieszają sedymentację. Najniekorzystniejszy wpływ na stabilność fazową ma komponent parafinowy w visbreakacie. Natomiast najmniejszy wpływ komponentu parafinowego na stabilność fazową zaobserwowano dla pozostałości po destylacji próżniowej z procesu hydrokrakingu gudronu.
File
  • File: 1
    253869_praca_dyplomowa.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 8139

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTe801603dd2094ee086f943435092bd9b/
URN
urn:pw-repo:WUTe801603dd2094ee086f943435092bd9b

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page