Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Three-layer Real-time Application for Handling Transactions On the Currency Market

Kamil Raś

Abstract

The Bachelor of Science dissertation begins with a short description of the currency markets, with the explanation of who, why and with the use of what instruments currency transactions may be carried out. Subsequently, all fundamental terms and mechanisms, which an individual investor uses everyday were characterized. The following chapters focus on the application prototype allowing to handle transactions on FOREX market. This part starts with the survey of the most popular architectures and technologies used for creating such systems with clarification of each choice. The essence of the thesis is the chapter containing the most important and interesting implementation aspects. The description ranges over different layers, from the bottom ones concerning data base, to simulation of the market and examples of the user interface.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Kamil Raś (FEIT/ICS) Kamil Raś,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Aplikacja trój warstwowa czasu rzeczywistego do obsługi transakcji na rynku walutowym
Supervisor
Jarosław Dawidczyk (FEIT/MO) Jarosław Dawidczyk,, The Institute of Microelectronics and Optoelectronics (FEIT/MO)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Issue date (year)
2009
Internal identifier
ENII-PI.001122
Keywords in Polish
Rynek walutowy, FOREX, Architektura trójwarstwowa, Aplikacja czasu rzeczywistego
Keywords in English
Currency market, FOREX, Three-layer architecture, Real-time application
Abstract in Polish
Praca inżynierska rozpoczyna się od krótkiego opisu rynków finansowych, w tym wyjaśnienia kto, dlaczego i za pomocą jakich instrumentów przeprowadza transakcje walutowe. Następnie opisane zostały podstawowe pojęcia i mechanizmy, z którymi każdy inwestor indywidualny spotyka się na co dzień. Dalsze rozdziały dokumentu skupiajâ się już na prototypie aplikacji pozwalającej przeprowadzać transakcje na rynku FOREX. Część ta zaczyna się od przeglądu obecnie popularnych architektur i technologii służących do tworzenia tego typu aplikacji wraz z wyjaśnienIem poszczególnych wyborów. Istota, niniejszej pracy jest rozdział poświęcony najważniejszym i najciekawszym aspektom implementacyjnym. Opis przechodzi kolejno od najniższych warstw dotyczących bazy danych, przez mechanizmy naśladujące rynek, koúczâe na pokazaniu przykładów z interfejsu użytkownika.

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTe8005ca311174077b0b63de75070c232/
URN
urn:pw-repo:WUTe8005ca311174077b0b63de75070c232

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page