Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The situation of women on the labor market in the Mazowieckie voivodship in 2013-16

Magdalena Gapińska

Abstract

The aim of the work is to present the situation of women on the labor market. It shows the problems and struggles of women who are professionally active. The first chapter includes an extension of the concept of the labor market and labor market policy. The division of the labor market and its policy into types and functions as well as the challenges it has to face are indicated. The phenomena of discrimination, mobbing or occupational segregation are emphasized in the second chapter and illustrate the impact on working women. Some employers are subject to stereotypes, which rely on the fact that women should only deal with households and raising children, while men should pursue their jobs professionally. The third chapter presents own research, showing the level of female unemployment in the Mazowieckie voivodship. The purpose of this was to check how the unemployment rate of women in Mazowieckie is shaped. The analysis showed that this level is reduced and the situation of women has improved.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Magdalena Gapińska (CESS) Magdalena Gapińska,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Title in Polish
Sytuacja kobiet na rynku pracy w województwie mazowieckim w latach 2013-16
Supervisor
Agnieszka Krzętowska (CESS) Agnieszka Krzętowska,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Certifying unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Affiliation unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Study subject / specialization
, Ekonomia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
11-07-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Agnieszka Krzętowska (CESS) Agnieszka Krzętowska,, College of Economics and Social Sciences (CESS) Eugeniusz Kwiatkowski (CESS) Eugeniusz Kwiatkowski,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Keywords in Polish
rynek pracy, kobiety, bezrobocie
Keywords in English
lober market, women, unemployment
Abstract in Polish
Celem pracy jest przedstawienie sytuacji kobiet na rynku pracy. Ukazuje ona problemy i zmagania kobiet, które są aktywne zawodowo. W rozdziale pierwszym zawarte jest rozszerzenie pojęcia rynku pracy, oraz polityki rynku pracy. Został wskazany podział rynku pracy oraz jej polityki na rodzaje oraz funkcje, a także wyzwania, z jakim musi się zmierzyć. Zjawiska dyskryminacji, mobbingu czy segregacji zawodowej akcentowane są w rozdziale drugim i obrazują wpływ na kobiety pracujące. Część pracodawców ulega stereotypom, które polegają na tym, że kobiety powinny zajmować się tylko gospodarstwem domowym i wychowywaniem dzieci, natomiast mężczyźni powinni realizować się zawodowo. W rozdziale trzecim przedstawione zostały badania własne, ukazujące poziom bezrobocia kobiet w województwie mazowieckim. Celem tego było sprawdzenie jak kształtuję się poziom bezrobocia kobiet na Mazowszu. Przeprowadzona analiza wskazała, że poziom ten ulega zmniejszeniu, a sytuacja kobiet uległa poprawie.
File
  • File: 1
    PRACA_LICENCJACKA_SYTUACJA_KOBIE-skonwertowany.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 24145

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTe7fef3e73c204139a0a6b448a4c7f666/
URN
urn:pw-repo:WUTe7fef3e73c204139a0a6b448a4c7f666

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page