Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Financial analysis of a corporation based on a model of a transportation company

Karolina Ewelina Walczewska

Abstract

The aim of this diploma thesis is a comprehensive financial analysis based on an example of a transportation company. This work contains a detailed financial analysis, which provides information allowing for the correct shaping of the capital and financial structure as well as the assessment of financial situations. The theoretical part introduces general issues regarding the company’s financial analysis. It describes and defines the essence of financial analysis, it’s area and function, as well as the importance of financial statements as a source of information about the enterprise. In the following, attention was paid to the analysis of the balance sheet, profit and loss, as well as the analysis covering profitability, liquidity and indebtedness. The practical part discusses the situation of the transport industry in Poland in the years 2015-2017, and it also evaluates the financial situation of a transport industry. On the basis of these concluded studies, it was indicated that the company’s decisive factors deciding of its future financial situation should be an increase in sales and a positive net financial result.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Karolina Ewelina Walczewska (CESS) Karolina Ewelina Walczewska,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Title in Polish
Analiza finansowa na przykładzie przedsiębiorstwa transportowego
Supervisor
Magdalena Grabowska (CESS) Magdalena Grabowska,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Certifying unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Affiliation unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Study subject / specialization
, Ekonomia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
12-07-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Anna Krajewska (CESS) Anna Krajewska,, College of Economics and Social Sciences (CESS) Magdalena Grabowska (CESS) Magdalena Grabowska,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Keywords in Polish
analiza finansowa, transport, sprawozdanie finansowe, wynik finansowy
Keywords in English
financial analysis, financial report, financial result
Abstract in Polish
Celem pracy dyplomowej jest kompleksowa analiza finansowa na przykładzie firmy transportowej. Praca zawiera szczegółową analizę finansową, która dostarczyła informacji pozwalających na prawidłowe kształtowanie struktury majątkowo-kapitałowej, a także ocenę sytuacji finansowej. Część teoretyczna przybliża ogólne zagadnienia dotyczące analizy finansowej przedsiębiorstwa. Opisano i zdefiniowano istotę analizy finansowej oraz jej przedmiot, obszary i funkcje, a także skupiono się na znaczeniu sprawozdania finansowego jako źródła informacji o przedsiębiorstwie. W dalszej części zwrócono uwagę na analizę bilansu i rachunku zysków i strat, a także na analizę wskaźnikową obejmująca rentowność, płynność oraz zadłużenie. W części praktycznej omówiono sytuację branży transportowej w Polsce w latach 2015-2017, a następnie oceniono sytuację finansową przedsiębiorstwa transportowego. Na podstawie przeprowadzonych badań wskazano, iż czynnikami rozstrzygającymi o sytuacji finansowej firmy w przyszłości powinien być wzrost sprzedaży oraz uzyskanie dodatniego wyniku finansowego netto.
File
  • File: 1
    1124492.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 30648

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTe7e132b3c9fe44c281196eccd89d6656/
URN
urn:pw-repo:WUTe7e132b3c9fe44c281196eccd89d6656

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page