Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Wykorzystanie danych z lotniczego skanowania laserowego w inwentaryzacji zieleni zespołu pałacowo-parkowego w Wilanowie

Patrycja Stempska

Abstract

Nowdays, the photogrammetric develops really quickly. The dissertation suggests the use of photogrammetric products and airborne laser scanning for the stocktaking green on the example of the City Park in Wilanów. As the analysis area was chosen the Wilanowski urban park in Warsaw. Photogrammetric data that were used, obtained within the framework of ISOK project – cloud of points, from Geodetic and Cartographic Documentation Centre – digital orthophotomaps and also from Museum of King Jan III’s Palace at Wilanów. At first was described the role of greenery in city, a description of the research area and the natural, communications, historical, social-cultural conditions. Further there was defined the definition of the stock-taking green and an example of using the photogrammetric data for vegetation inventory. The next stop was to create photogrammetrical products such as Digital Terrain Model (DTM), or Digital Surface Model (DSM). Also the vegetation altitude were investigated for three classes of greenery (low, medium, high). All analysis were performed by ArcGIS programme. The next stage of the dissertation was manual vectorization process for Morysin area, which gave the information about the height of the trees, and crowns extents. The control test of the vectorization was conducted using data from Museum of King Jan III’s Palace at Wilanów. NDVI index was calculated which is a gauge of biomass. In the end the 3D vizualization was created with the help of ArcMap and ArcScene programme. This product is necessary for the modeling or planning landscapes, urban parks. The aim of the dissertation was to show usefulness of photogrammetric data in stocktaking green. All analysis were demonstrated the practicality of airborne laser scanning by vegetation inventory.
Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca inżynierska
Autor
Patrycja Stempska (WGiK) Patrycja Stempska Wydział Geodezji i Kartografii (WGiK)
Tytuł w języku polskim
Wykorzystanie danych z lotniczego skanowania laserowego w inwentaryzacji zieleni zespołu pałacowo-parkowego w Wilanowie
Promotor
Dorota Zawieska (WGiK/ZFTSIP) Dorota Zawieska Zakład Fotogrametrii, Teledetekcji i Systemów Informacji Przestrzennej (WGiK/ZFTSIP)Wydział Geodezji i Kartografii (WGiK)
Jednostka dyplomująca
Wydział Geodezji i Kartografii (WGiK)
Jednostka prowadząca
Zakład Fotogrametrii, Teledetekcji i Systemów Informacji Przestrzennej (WGiK/ZFTSIP)
Kierunek / specjalność studiów
Gospodarka Przestrzenna
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
11-02-2016
Data (rok) wydania
2016
Recenzenci
Dorota Zawieska (WGiK/ZFTSIP) Dorota Zawieska Zakład Fotogrametrii, Teledetekcji i Systemów Informacji Przestrzennej (WGiK/ZFTSIP)Wydział Geodezji i Kartografii (WGiK) Anna Bielska (WGiK/ZGPNŚP) Anna Bielska Zakład Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym (WGiK/ZGPNŚP)Wydział Geodezji i Kartografii (WGiK)
Słowa kluczowe w języku polskim
Słowa kluczowe: lotniczy skaning laserowy, inwentaryzacja zieleni, chmura punktów, Numeryczny Model Terenu, Numeryczny Model Pokrycia Terenu, wizualizacja 3D
Słowa kluczowe w języku angielskim
Słowa kluczowe: airborne laser scanning, cloud of points, vegetation inventory, Digital Surface Model, Digital Terrain Model, 3D vizualization
Streszczenie w języku polskim
Fotogrametria jest dziedziną, która w obecnych czasach bardzo szybko się rozwija. Inwentaryzacja zieleni jest jedynym z wielu zagadnień, które korzystają z dobrodziejstwa jakie daje im ona daje. Poprzez pozyskanie, udostępnienie, a następnie odpowiednią obróbkę danych fotogrametrycznych istnieje możliwość przeprowadzenia rzetelnej, profesjonalnej i prawidłowej inwentaryzacji roślinności na danym terenie. Obszar badań pracy inżynierskiej stanowił zespół pałacowo – parkowy w Wilanowie. Dane fotogrametryczne stanowiła chmura punktów pozyskana z lotniczego skaningu laserowego – projekt ISOK, ortofotomapa w kompozycji barw naturalnych RGB, a także baza danych GIS Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. W pierwszej części pracy scharakteryzowano obszar opracowania z uwzględnieniem uwarunkowań przyrodniczych, komunikacyjnych, historycznych czy społeczno – kulturowych. Ponadto została opisana rola jaką odgrywa roślinność w mieście i jej najważniejsze funkcje. W kolejnych częściach przedstawiono przykłady zastosowania lotniczego skaningu laserowego w inwentaryzacji zieleni, a także zostały scharakteryzowane dane fotogrametryczne, które posłużyły do wykonania analiz do niniejszej pracy. Część praktyczna opisuje wszystkie etapy tworzenia niezbędnych produktów fotogrametrycznych do wykonania badań. Produkty, które zostały wygenerowane to m.in. NMT, NMPT, true-ortho, mapa wysokości roślinności (niskiej, średniej, wysokiej). Później na ich podstawie dokonano analizy z wektoryzacją manualną dla części Park Morysin. Uzyskano informację o wysokości drzew, a także zaprezentowano możliwości interpretacyjne danych. Pokazano również jakie mogą wystąpić problemy z określeniem środka korony drzewa i opisano z czego one wynikają. Przeprowadzono również badanie kontrolne ukazujące niewielką odchyłkę błędu w pomiarze centrum korony w porównaniu do danych opracowanych na potrzeby Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Ostatnią analizą było obliczenie wskaźnika pseudo NVDI, który jest wskaźnikiem biomasy. Ostatnim etapem pracy było ukazanie danych pozyskanych z lotniczego skaningu laserowego jako doskonały materiał do tworzenia modeli 3D, które są niezbędne przy modelowaniu lub projektowaniu wolnych przestrzeni, krajobrazu, parków i skwerów miejskich, a także ogrodów. Celem pracy inżynierskiej było pokazanie w jaki sposób za pomocą danych fotogrametrycznych jesteśmy w stanie przeprowadzić inwentaryzację na określonym obszarze. Wykonane analizy wykazały dużą przydatność lotniczego skaningu laserowego do wykonania inwentaryzacji, a także ogromne usprawnienie w wykonaniu tej pracy.
Plik pracy
  Poproś o plik WCAG
  Pola lokalne
  Identyfikator pracy APD: 4412

  Jednolity identyfikator zasobu
  https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTe765989456ae47c195b8ca816e21cb36/
  URN
  urn:pw-repo:WUTe765989456ae47c195b8ca816e21cb36

  Potwierdzenie
  Czy jesteś pewien?
  Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
  Schowek