Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The Project of the organization of a recycling plant for end-of-life vehicles for a selected area in Poland

Kinga Pawlik

Abstract

In the thesis presents issues related to the recycling of end-of-life vehicles. It contains the elements shaping the situation in Poland as well as forecasts and solutions assumed and applied that improve the functioning of vehicles dismantling stations. There are also presented arguments applied to the requirements to which end-of-life vehicles recycling should meet and permits that must be obtained before starting the business. There are also presented problems of their structure includes location selection, equipment and performance. The figures of streams necessary to create the Sankey’s chart and the estimated annual financial effect were counted. The summary contains forecasts of the development of recycling in Poland and changes influencing the reform of the existing network
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Kinga Pawlik (FT) Kinga Pawlik,, Faculty of Transport (FT)
Title in Polish
Projekt organizacji zakładu recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji dla wybranego obszaru w Polsce
Supervisor
Mirosław Nader (FT/DCFTE) Mirosław Nader,, Department of Constrctions Fundamentals of Transport Equipment (FT/DCFTE)Faculty of Transport (FT)
Certifying unit
Faculty of Transport (FT)
Affiliation unit
Department of Constrctions Fundamentals of Transport Equipment (FT/DCFTE)
Study subject / specialization
, Transport
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
23-05-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Mirosław Nader (FT/DCFTE) Mirosław Nader,, Department of Constrctions Fundamentals of Transport Equipment (FT/DCFTE)Faculty of Transport (FT) Sylwia Bęczkowska (FT/IMST) Sylwia Bęczkowska,, Division of Information and Mechatronic Systems in Transport (FT/IMST)Faculty of Transport (FT)
Keywords in Polish
pojazdy wycofane z eksploatacji, recykling, zakład recyklingu, punkt zbiórki pojazdów, samochody wycofane z eksploatacji, gospodarowanie odpadami, utylizacja, unieszkodliwienie, model przepływu materiałów, wykres Sankeya
Keywords in English
end-of-life vehicles, recycling, recycling plant, a collection point for vehicles, end-of-life cars, waste management, utilization, neutralization, material flow model, Sankey’s chart.
Abstract in Polish
W tej pracy przedstawione zostały kwestie dotyczące recyklingu PWE. Zawiera ona również opisy czynników kształtujących sytuację w Polsce, a także zakładane prognozy oraz stosowane rozwiązania usprawniające funkcjonowanie stacji demontażu pojazdów. Zaprezentowane zostały również kwestie prawne dotyczące wymogów jakie musi spełniać zakład recyklingu PWE oraz jakie są wymagane pozwolenia, które trzeba uzyskać przed rozpoczęciem działalności. Przybliżona została problematyka ich projektowania obejmująca takie kwestie jak dobór lokalizacji, wyposażenie, wydajność. Dla przyjętego rocznego przerobu policzono wielkości poszczególnych strumieni, niezbędnych do stworzenia wykresu Sankeya, a także szacunkowego rocznego efektu finansowego. W podsumowaniu zebrane zostały informacje zawarte w pracy dotyczące prognoz rozwoju recyklingu w Polsce oraz zakładane zmiany wpływające na reformę funkcjonującej dotychczas sieci.
File
  • File: 1
    Pawlik.Kinga2018.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 32247

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTe73ed0f4517a4aac9401d4f5bb97653c/
URN
urn:pw-repo:WUTe73ed0f4517a4aac9401d4f5bb97653c

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page