Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Światłowodowe siatki Bragga wykonywane ekscymerowym laserem impulsowym

Katarzyna Gadomska

Abstract

The aim of this thesis was to acquire technological knowledge of fiber Bragg gratings formation with excimer pulsed laser. It was achieved by examination of the “grating growth” characteristics during fiber Bragg gratings writing on three types of fibers with various inscription parameters and also by thermal annealing of fabricated gratings. Systems for writing fiber Bragg gratings with simultaneous analysis of their parameters and system for study of thermal stability of Bragg gratings were created. Both system were controlled by software written in LabVIEW. The results allowed to characterization of fiber Bragg gratings fabrication process by means of excimer pulsed laser.
Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca inżynierska
Autor
Katarzyna Gadomska (WEiTI) Katarzyna Gadomska Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych (WEiTI)
Tytuł w języku polskim
Światłowodowe siatki Bragga wykonywane ekscymerowym laserem impulsowym
Promotor
Tomasz Osuch (WEiTI/ISE) Tomasz Osuch Instytut Systemów Elektronicznych (WEiTI/ISE)Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych (WEiTI)
Jednostka dyplomująca
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych (WEiTI)
Jednostka prowadząca
Instytut Systemów Elektronicznych (WEiTI/ISE)
Kierunek / specjalność studiów
Elektronika (Elektronics)
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
20-09-2016
Data (rok) wydania
2016
Recenzenci
Tomasz Osuch (WEiTI/ISE) Tomasz Osuch Instytut Systemów Elektronicznych (WEiTI/ISE)Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych (WEiTI) Grzegorz Tarapata (WEiTI/ISE) Grzegorz Tarapata Instytut Systemów Elektronicznych (WEiTI/ISE)Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych (WEiTI)
Słowa kluczowe w języku polskim
światłowodowa siatka Bragga, metoda maski fazowej, ekscymerowy laser impulsowy, LabVIEW
Słowa kluczowe w języku angielskim
fiber Bragg grating, phase mask method, excimer pulsed laser, LabVIEW
Streszczenie w języku polskim
Celem niniejszej pracy było przebadanie procesu nanoszenia siatek Bragga i uzyskanie wiedzy technologicznej dotyczącej wykonywania światłowodowych siatek Bragga ekscymerowym laserem impulsowym. Cel został osiągnięty poprzez badanie charakterystyk typu „grating growth” podczas nanoszenia siatek Bragga na trzech typach włókna z różnymi parametrami naświetlania oraz poprzez eksperymenty wygrzewania siatek i obserwację zmian ich parametrów widmowych w czasie. Powstało stanowisko do nanoszenia siatek Bragga z jednoczesnym badaniem ich parametrów w trakcie procesu oraz stanowisko do badań termicznych, pozwalające na przeprowadzenie badań dotyczących stabilności parametrów naniesionych struktur. Do obydwu stanowisk zostało stworzone w środowisku LabVIEW dedykowane oprogramowanie kontrolno-pomiarowe. Otrzymane wyniki pozwoliły na scharakteryzowanie światłowodowych siatek Bragga wykonywanych przy użyciu impulsowego lasera ekscymerowego.
Plik pracy
  Poproś o plik WCAG
  Pola lokalne
  Identyfikator pracy APD: 14061

  Jednolity identyfikator zasobu
  https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTe72c2c6a26e9418eb73646dfb9daaf66/
  URN
  urn:pw-repo:WUTe72c2c6a26e9418eb73646dfb9daaf66

  Potwierdzenie
  Czy jesteś pewien?
  Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
  Schowek