Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Fiber Bragg gratings fabricated by excimer pulsed laser

Katarzyna Gadomska

Abstract

The aim of this thesis was to acquire technological knowledge of fiber Bragg gratings formation with excimer pulsed laser. It was achieved by examination of the “grating growth” characteristics during fiber Bragg gratings writing on three types of fibers with various inscription parameters and also by thermal annealing of fabricated gratings. Systems for writing fiber Bragg gratings with simultaneous analysis of their parameters and system for study of thermal stability of Bragg gratings were created. Both system were controlled by software written in LabVIEW. The results allowed to characterization of fiber Bragg gratings fabrication process by means of excimer pulsed laser.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Katarzyna Gadomska (FEIT) Katarzyna Gadomska,, Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Światłowodowe siatki Bragga wykonywane ekscymerowym laserem impulsowym
Supervisor
Tomasz Osuch (FEIT/PE) Tomasz Osuch,, The Institute of Electronic Systems (FEIT/PE)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Electronic Systems (FEIT/PE)
Study subject / specialization
, Elektronika (Elektronics)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
20-09-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Tomasz Osuch (FEIT/PE) Tomasz Osuch,, The Institute of Electronic Systems (FEIT/PE)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Grzegorz Tarapata (FEIT/PE) Grzegorz Tarapata,, The Institute of Electronic Systems (FEIT/PE)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
światłowodowa siatka Bragga, metoda maski fazowej, ekscymerowy laser impulsowy, LabVIEW
Keywords in English
fiber Bragg grating, phase mask method, excimer pulsed laser, LabVIEW
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy było przebadanie procesu nanoszenia siatek Bragga i uzyskanie wiedzy technologicznej dotyczącej wykonywania światłowodowych siatek Bragga ekscymerowym laserem impulsowym. Cel został osiągnięty poprzez badanie charakterystyk typu „grating growth” podczas nanoszenia siatek Bragga na trzech typach włókna z różnymi parametrami naświetlania oraz poprzez eksperymenty wygrzewania siatek i obserwację zmian ich parametrów widmowych w czasie. Powstało stanowisko do nanoszenia siatek Bragga z jednoczesnym badaniem ich parametrów w trakcie procesu oraz stanowisko do badań termicznych, pozwalające na przeprowadzenie badań dotyczących stabilności parametrów naniesionych struktur. Do obydwu stanowisk zostało stworzone w środowisku LabVIEW dedykowane oprogramowanie kontrolno-pomiarowe. Otrzymane wyniki pozwoliły na scharakteryzowanie światłowodowych siatek Bragga wykonywanych przy użyciu impulsowego lasera ekscymerowego.
File
  • File: 1
    praca_inzynierska_Katarzyna_Gadomska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 14061

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTe72c2c6a26e9418eb73646dfb9daaf66/
URN
urn:pw-repo:WUTe72c2c6a26e9418eb73646dfb9daaf66

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page