Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Wireless temperature sensor for heating controller

Michał Kosma Kulągowski

Abstract

The aim of this thesis was to design a low power consumption device, that despite a simple and comfortable user interface, could fulfil basic requirements of a typical user of a gas central heating system. The whole development process of a wireless temperature sensor communicating via radiowaves with the gas heater was described, starńng with schematic and design of pcb up to realization and test of the device. Moreover, typical problems encountered during prototype realization and their solutions were described. The possible project enhancements along with suggested ways of achieving additional goals as well as expected difficulties were predicted.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Michał Kosma Kulągowski (FEIT/PE) Michał Kosma Kulągowski,, The Institute of Electronic Systems (FEIT/PE)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Bezprzewodowy czujnik temperatury do sterownika ogrzewania
Supervisor
Adam Abramowicz (FEIT/PE) Adam Abramowicz,, The Institute of Electronic Systems (FEIT/PE)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Electronic Systems (FEIT/PE)
Study subject / specialization
, Radiokomunikacja i Techniki Multimedialne (Radiocommunications and Multimedia Technology)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
24-02-2016
Issue date (year)
2016
Pages
1-47
Keywords in Polish
termostat, bezprzewodowy nadajnik i odbiornik, mikrokontroler ATMega, PCB
Keywords in English
thermostat, wireless transmitter and receiver, microcontroller ATMega, PCB
Abstract in Polish
Celem pracy było stworzenie bezprzewodowego, energooszczędnego urządzenia, które pomimo prostego i wygodnego dla użytkownika interfejsu, mogłoby sprostać podstawowym wymaganiom przeciętnego użytkownika pieca grzewczego sterowanego czujnikiem temperatury. Opisany został pełen proces tworzenia bezprzewodowego czujnika temperatury komunikującego się drogą radiową z piecem gazowym, poczynając od tworzenia schematu i projektowania płytek pcb, a kończąc na uruchomieniu i testach bezprzewodowego sterownika. Przedstawione zostały również typowe problemy napotkane podczas realizacji prototypu, ich rozwiązanie, a następnie zaproponowane zostały możliwe rozwinięcia projektu wraz ze sposobami ich realizacji i przewidywanymi problemami.
File
  • File: 1
    MKulagow_praca_inz.pdf
Request a WCAG compliant version

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTe702726e4ca5438a83379c95494912e9/
URN
urn:pw-repo:WUTe702726e4ca5438a83379c95494912e9

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page