Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Control of the administration carried out by the Supreme Audit Office

Dominika Stromecka

Abstract

The theme of this work was to control the administration exercised by the Supreme Audit Office. The first chapter presented the concepts of administrative law and the types of controls, so that the control exercised by the Supreme Audit Office referred to as external audit. The second chapter is devoted to the discussion of the political position of the Chamber and its activities. The third chapter is discussed the manner in which the Supreme Audit Office carries out its checks, by consulting with the procedures and control standards. In the last chapter, I selected three inspections carried out by the Supreme Audit Office and made an analysis of that.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Dominika Stromecka (FASS) Dominika Stromecka,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
Kontrola administracji wykonywana przez Najwyższą Izbę Kontroli
Supervisor
Dorota Wilkowska-Kołakowska (FASS/DALPP) Dorota Wilkowska-Kołakowska,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Law and Administration (FASS/DALPP)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
12-07-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Dorota Wilkowska-Kołakowska (FASS/DALPP) Dorota Wilkowska-Kołakowska,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Agnieszka Woźniak (FASS/DALPP) Agnieszka Woźniak,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
Kontrola, administracja, Najwyższa Izba Kontroli, NIK, prawo, administracyjne
Keywords in English
control, administration, supreme audit office, law
Abstract in Polish
Tematem niniejszej pracy była kontrola administracji wykonywana przez Najwyższą Izbę Kontroli. Pierwszy rozdział zaprezentował pojęcia z zakresu prawa administracyjnego oraz rodzaje kontroli, dzięki czemu kontrolę wykonywaną przez NIK określa się mianem kontroli zewnętrznej. Drugi rozdział został poświęcony na omówienie pozycji ustrojowej Izby i jej działalności. W trzecim rozdziale został omówiony sposób w jaki Najwyższa Izba Kontroli przeprowadza swoje kontrole, poprzez zapoznanie się z procedurami i standardami kontroli. W ostatnim rozdziale pracy dokonałam analizy wybranych przeze mnie trzech kontroli przeprowadzonych przez NIK.
File
  • File: 1
    pracadyplomowa_pdf.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 13077

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTe665470c06794899b77198854a25567e/
URN
urn:pw-repo:WUTe665470c06794899b77198854a25567e

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page