Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The study of the ability to washing of coke type deposits by selected compositions

Kamil Wichrowski

Abstract

In the paper described the problems associated with the formation of coke type deposits in self-ignition engines. The theoretical part is focused on describing impact of various factors, such as: physicochemical properties of diesel fuel, share of biocomponents and other factors on formation of such a deposits. There are also described mechanisms of deposits formation on the elements of fuel injection system, and methods of removing or preventing their formation. It explained the importance of detergent additives in the proper operation of the diesel engine. The research was focused on determining the capacity of various solvents for dissolving the type of coke deposits using a Soxhlet’s apparatus. In the research was examinated two surfactants to determine their impact on the improvement or deterioration in the ability of dissolving or dispersing the coke, through tested solvents. Author’s methods were used to prepare and extraction of sodium soaps of oleic acid and to dissolve or disperse some kind of coke type material. A series of measurements to establish some properties of tested substances such as density, surface tension and refractive index were performed.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Kamil Wichrowski (FCEMP) Kamil Wichrowski,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Badanie zdolności zmywania osadów typu koksu przez wybrane kompozycje
Supervisor
Maciej Paczuski (FCEMP/IC) Maciej Paczuski,, The Institute of Chemistry (FCEMP/IC)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
The Institute of Chemistry (FCEMP/IC)
Study subject / specialization
, Technologia Chemiczna
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
12-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Maciej Paczuski (FCEMP/IC) Maciej Paczuski,, The Institute of Chemistry (FCEMP/IC)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Marcin Przedlacki (FCEMP/IC) Marcin Przedlacki,, The Institute of Chemistry (FCEMP/IC)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
silnik Diesla, zanieczyszczenia rozpylaczy, olej napędowy, dodatek detergentowy, zewnętrzne osady koksowe
Keywords in English
Diesel engine, nozzle fouling, diesel fuel, detergent additives, outside coking deposits
Abstract in Polish
W pracy opisano problemy związane z powstawaniem osadów typu koksu w silnikach o zapłonie samoczynnym. W części teoretycznej skupiono się na opisie wpływu różnych czynników, takich jak: właściwości fizykochemiczne olejów napędowych, udział biokomponentów i innych czynników na powstawanie osadów. Opisano również, mechanizmy tworzenia się osadów na elementach precyzyjnych mechanizmów wtrysku paliwa, ich rodzaje i sposoby usuwania bądź przeciwdziałania ich powstawaniu. Wyjaśniono także znaczenie dodatków detergentowych w prawidłowej eksploatacji silnika Diesla. W części badawczej skupiono się na określeniu zdolności różnych rozpuszczalników do rozpuszczania osadów typu koksu, korzystając z aparatu Soxhleta. Przeprowadzono także badania dwóch surfaktantów, aby określić ich wpływ na poprawienie lub pogorszenie zdolności rozpuszczania bądź dyspergowania osadów przez badane rozpuszczalniki, metodą własną, opisaną w tej pracy. Przeprowadzono również syntezę i ekstrakcję mydeł sodowych kwasu oleinowego. Wykonano szereg pomiarów charakteryzujących właściwości badanych substancji, jak gęstość, napięcie powierzchniowe i współczynnik refrakcji.
File
  • File: 1
    245678_Badanie zdolności zmywania osadów typu koksu przez wybrane kompozycje.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 8132

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTe653ef09efcb428d8501ac97f89d0f92/
URN
urn:pw-repo:WUTe653ef09efcb428d8501ac97f89d0f92

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page