Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Firmware for Sinara's two-channel temperature controller

Wojciech Jan Obuchowicz

Abstract

The goal of the thesis is to design firmware for 2-channel temperature controller of the Sinara hardware family. Consecutive project phases are: formulating design assumptions, designing the firmware, testing the firmware using the prototype, testing the firmware with the device and presenting results. The firmware is designed for TM4C1294NCPDT microcontroller from Texas Instruments. The project implements various solutions: Ethernet communication, MQTT protocol, RTOS, PID control and others.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Wojciech Jan Obuchowicz (FEIT/PE) Wojciech Jan Obuchowicz,, The Institute of Electronic Systems (FEIT/PE)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Oprogramowanie modułu dwukanałowego kontrolera temperatury projektu Sinara
Supervisor
Maciej Grzegorz Linczuk (FEIT/PE) Maciej Grzegorz Linczuk,, The Institute of Electronic Systems (FEIT/PE)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Electronic Systems (FEIT/PE)
Study subject / specialization
, Elektronika (Elektronics)
Language
(en) English
Status
Finished
Defense Date
28-06-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Maciej Grzegorz Linczuk (FEIT/PE) Maciej Grzegorz Linczuk,, The Institute of Electronic Systems (FEIT/PE)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Michał Bohdanowicz (FEIT/PE) Michał Bohdanowicz,, The Institute of Electronic Systems (FEIT/PE)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
firmware, mikrokontroler, regulator PID, ARM, Ethernet, MQTT
Keywords in English
firmware, microcontroller, PID controller, ARM, Ethernet, MQTT
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy jest zaprojektowanie oprogramowania dla dwukanałowego kontrolera temperatury projektu Sinara. Na kolejne etapy pracy składa się sformułowanie założeń projektowych, opracowanie oprogramowania, przetestowanie oprogramowania z użyciem prototypu, przetestowanie działania urządzenia z załadowanym oprogramowaniem oraz przedstawienie wyników pracy. Oprogramowanie zaprojektowano dla mikrokontrolera TM4C1294NCPDT firmy Texas Instruments. W projekcie wykorzystano wiele różnych rozwiązań: komunikację Ethernet, protokół MQTT, RTOS, regulację PID i inne.
File
  • File: 1
    Praca_inzynierska_Wojciech_Obuchowicz.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 35256

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTe61068b9990547f6b1891e5cb59e779c/
URN
urn:pw-repo:WUTe61068b9990547f6b1891e5cb59e779c

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page